Woningmarkt in beeld

8 april 2024

Inleiding
Enserve maakt voor acht regio’s verspreid over het hele land rapportages over de woonruimteverdeling: Entree (regio Arnhem-Nijmegen), Stedendriehoek (regio Apeldoorn), Huren Noord-Veluwe, Wooniezie (regio Eindhoven-Helmond), SVNK (regio Alkmaar), Thuiskompas (regio Drenthe), Thuis in de Achterhoek en WoningHuren (regio Twente). Daarvoor heeft Enserve haar eigen management informatie systeem Domis.

In deze regio’s werden 27.451 woningen te huur aangeboden in 2023. Daarop reageerden in totaal 237.585 huishoudens. Dat betekent dat 11,6% van deze actief woningzoekenden een woning hebben gevonden.

Steeds meer actief woningzoekenden
In bijna alle regio’s zagen wij in 2023 het aantal actief woningzoekenden toenemen ten opzichte van het jaar daarvoor. Een trend die al vele jaren gaande is. Wel zien we dat de toename in de meeste regio’s afvlakt. In twee regio’s (SVNK en Thuis in de Achterhoek) zagen wij voor het eerst sinds jaren zelfs een lichte daling van het aantal actief woningzoekenden. Nam het aantal woningzoekenden af omdat er minder vraag is naar sociale huur? Of haken mensen af omdat zij niet aan bod komen? Of is er nog een andere reden? Op de vraag waarom geven de cijfers geen antwoord.

Inschrijfduur leidend
Tussen de verschillende regio’s zien we verschillen. In stedelijke gebieden is de druk op de woningmarkt meestal hoger dan in het landelijk gebied. De meeste woningen worden verhuurd op basis van inschrijfduur, maar er zijn ook regio’s waar relatief veel geloot wordt. In alle regio’s wordt een aanzienlijk deel van de woningen direct bemiddeld, variërend van 20 tot 40%.

Veel alleenstaanden
De grootste groep woningzoekenden zijn alleenstaanden met een laag inkomen. In alle regio’s is meer dan 60% alleenstaand. Ongeveer tweederde van alle actief woningzoekenden heeft een inkomen tot de huurtoeslaggrens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste woningen die de corporaties aanbieden onder de eerste aftoppingsgrens liggen. In 2023 was deze grens € 647.

Doorstroming
In veel regio’s werd getracht met nieuwe voorrangsregelingen de doorstroming te stimuleren. Hoe langer de verhuisketen, hoe meer woningzoekenden geholpen kunnen worden. Deze regelingen kunnen daarom helpen, maar moeten niet overschat worden. Voorrang voor een bepaalde groep betekent dat een andere groep langer moet wachten. Onder de streep is het resultaat daarom beperkt.

Jan van der Meulen
Elst

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten