Foto: Managementinformatie - Enserve

Management­informatie

Binnen de woonruimteverdeling wordt een schat aan informatie vastgelegd. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons systeem DOMIS. Enserve kan de informatie voor u ontsluiten, duiden, interpreteren en presenteren.

Dit doen wij onafhankelijk en in benchmark met andere regio’s. Vervolgens adviseren wij u bij het gebruik ervan binnen uw organisatie: ter verantwoording richting uw stakeholders, om uw processen te verbeteren en als verkenning van ontwikkelingen en trends in de woonruimteverdeling.

Bekijk hier meer informatie over onze dienstverlening!
image

Eenvoudige ontsluiting

Daarvoor gebruikt u de ‘kant en klare’ rapporten van DOMIS over, onder andere, de slaagkansen van diverse groepen woningzoekenden en de inkomensgroepen van passend toewijzen. Daarnaast kan de informatie een rol spelen om uw interne werkprocessen te verbeteren. Verder maakt DOMIS het mogelijk om in de draaitabellen direct gegevens op te halen die betrekking hebben op elke individueel verhuurde woning. Dit stelt u op een gedetailleerd niveau in staat om te zien hoe een registratie of verhuring is verlopen. Ongeacht of u verder gebruik maakt van onze dienstverlening, kunt u DOMIS bij ons afnemen. Wij helpen u op weg met een gebruikerstraining.

Op het gebied van advies en scholing ondersteunen wij u met:
  • Periodieke rapportages die resultaten en ontwikkelingen in de woonruimteverdeling binnen uw regio inzichtelijk maken;
  • Stimuleren van de dialoog naar aanleiding van ontsloten informatie;
  • Dagelijkse helpdesk voor betrokken partijen.
In de implementatie en exploitatie ondersteunen wij u met:
  • Faciliteren van diverse soorten rapporten;
  • Mogelijkheid om zelf draaitabellen te genereren;
  • Maatwerkrapporten vanuit DOMIS.
Op het gebied van communicatie en onderzoek ondersteunen wij u met:
  • Gegevens leveren voor het strategisch voorraadbeleid van uw corporatie;
  • Benchmarken van uw data met dat van andere woonruimteverdeelregio’s;
  • Samenwerking met onderzoekbureaus om de vraag die zij moeten beantwoorden te duiden, dan wel te voeden.

Wij werken o.a. voor: