Foto: Woonruimteverdeling - Enserve

Woonruimte­verdeling

Samenwerking tussen corporaties en/of gemeenten op het speelveld van woonruimteverdeling is niet altijd vanzelfsprekend en zeker niet gemakkelijk.

Samenwerken vraagt loslaten van autonomie en keuzes maken over de vorm van de samenwerking, het beleid en de automatisering. Wij hebben jarenlange ervaring om u te helpen die keuzes te maken én de impact ervan te duiden. Niet alleen voor u, maar juist ook voor de woningzoekenden.

Bekijk hier meer informatie over onze dienstverlening!
image

Overzicht bewaren

Corporaties en gemeenten die zich oriënteren op regionale samenwerking op het gebied van woonruimteverdeling kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding. Het harmoniseren van het woonruimteverdeelbeleid met dat van een buurgemeente of -corporatie is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bovendien is het maatwerk, want in geen enkele regio is de woningmarkt hetzelfde. Wij delen graag onze ervaringen zodat u er uw voordeel mee kunt doen. Ook ondersteunen wij in de procesvoering en geven u met de kennis van verschillende woningmarkten een onderbouwd advies.

Op het gebied van advies en scholing ondersteunen wij u met:
  • Organiseren van de dialoog tussen de corporaties op gebruikers-, managers- en bestuurdersniveau;
  • Trainen van betrokken partijen inzake het woonruimteverdeelbeleid en het automatiseringssysteem;
  • Onafhankelijk adviseren bij de keuze en inrichting van een automatiseringssysteem;
  • Evalueren automatiseringssysteem en realiseren noodzakelijke aanpassingen.
In de implementatie en exploitatie ondersteunen wij u met:
  • Plannen en begeleiden van overlegstructuren;
  • Administratieve verwerking van inschrijvingen, betalingen, verlengingen en wijzigingen;
  • Zie hiervoor ook onze activiteiten op het gebied van Communicatie.
In de communicatie ondersteunen wij u met:
  • Klanttevredenheidsonderzoek onder woningzoekenden;
  • Voorlichting aan huurdersorganisaties.

Wij werken o.a. voor: