Foto: Over ons - Enserve

Over ons­

Wij zijn een unieke organisatie in het werkveld van de woonruimteverdeling: onafhankelijk van corporaties, leveranciers of andere belanghebbenden.

Als stichting hebben wij geen winstdoelstelling. Onder onze stichting zit een BV: slagvaardig en ondernemend. Ooit opgericht door corporaties, maar inmiddels al jaren met een onafhankelijk bestuur en toezicht. Met een volkshuisvestelijk hart.

Onze stichting waarborgt onze continuïteit. Daarnaast verrichten wij vanuit de stichting op non-profit basis activiteiten direct in het belang van de woningzoekenden, zoals het uitvoeren van de urgentiedienstverlening. In de BV verrichten wij werkzaamheden op het gebied van advisering, selectie, implementatie en exploitatie van woonruimteverdeelsystemen en het verzorgen van managementinformatie over woonruimteverdeling. Uiteraard met een rendement, maar nooit meer dan nodig is voor continuïteit en innovatie.

Bekijk hier meer informatie over onze dienstverlening!

Wat we doen

Dus begrijpen wij ook dat u baat heeft bij iemand die een deel van de taken over kan nemen. En dan graag die specialistische taken die u bovengemiddeld veel tijd kosten, hoewel ze u veel voordeel opleveren als ze goed worden uitgevoerd. En dát is dan weer net onze core business: woonruimteverdeling van begin tot einde.

Wij werken o.a. voor: