Foto: Voorrangsregelingen - Enserve

Voorrangs­regelingen

Elke regio kent woningzoekenden die om uiteenlopende redenen met voorrang woonruimte zoeken. Wij bieden corporaties en gemeenten een brede dienstverlening bij het uitvoeren van voorrangsregelingen, het beoordelen van urgentieaanvragen en het opstellen van een passend beleidskader.

Onze werkwijze daarin kenmerkt zich door persoonlijk contact, korte lijnen, deskundigheid en onafhankelijkheid. Richting u als opdrachtgever, maar ook richting de woningzoekende die urgentie aanvraagt. Juist in urgentietrajecten zijn transparantie en kwaliteit enerzijds en efficiëntie en een vlotte doorstroom anderzijds van belang. Wij weten dit op een goede manier te combineren in onze dienstverlening.

Bekijk hier meer informatie over onze dienstverlening!
image

Objectieve beoordeling

Zij beschikken over een specifieke deskundigheid op het juridische, financiële, medische, psychosociale en/of volkshuisvestelijke vlak waarmee zij zich gezamenlijk een goed oordeel kunnen vormen over een urgentieaanvraag. Wij voeren voorrangsregelingen uit in diverse regio’s in het land. Daardoor zijn wij bekend met verschillende regelgeving en woningmarkten en daarmee kunnen wij u beter adviseren. Ook als het gaat om regionale samenwerking. Door u te helpen bij het opstellen en evalueren van uw voorrangsbeleid, dragen wij bij aan de transparantie van uw voorrangsregeling. Dit is in het belang van de woningzoekenden.

Op het gebied van advies en scholing ondersteunen wij u met:
 • Trainen van partijen die (in)direct te maken hebben met de urgentieprocedure, zoals medewerkers van corporaties of gemeenten, wijkteams of instellingen voor hulpverlening en maatschappelijk werk;
 • Workshops over procedure en/of beleid voor partijen die (in)direct met de urgentieprocedure te maken hebben.
In de implementatie en exploitatie ondersteunen wij u met:
 • Besluiten urgentiecommissie registreren in woonruimteverdeelsysteem;
 • Administratieve verwerking en archivering urgentiedossiers conform de eisen vanuit de privacy wetgeving;
 • Organiseren noodzakelijke overleggen tussen partijen die bij de urgentieprocedure zijn betrokken;
 • Waarborg in continuïteit van de werkzaamheden en daarmee in de doorlooptijd van de urgentieaanvragen;
 • Zie hiervoor ook onze activiteiten op het gebied van Communicatie.

Ten aanzien van de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling:

 • Werving en installatie;
 • Professionalisering;
 • Organiseren commissievergaderingen.

 

In de communicatie ondersteunen wij u met:
 • Eenduidige brieven en raamwerken binnen de gehele procedure;
 • Informatiebijeenkomsten voor partijen die bij de urgentieprocedure zijn betrokken;
 • Redactie en beheer www.urgentiecommissie.nl.

Wij werken o.a. voor: