Nieuw kabinet, nieuwe kansen

30 mei 2024

We krijgen een nieuw kabinet met nieuwe en ook oude plannen voor de woningmarkt. Ook Enserve volgt dit nieuws op de voet. Aedes heeft een helder overzicht gepubliceerd van de betekenis van deze plannen voor de huurwoningmarkt: https://aedes.nl/politiek/de-belangrijkste-plannen-uit-het-hoofdlijnenakkoord-voor-woningcorporaties

Hoe deze plannen uitpakken en welke invloed ze zullen hebben op de woonruimteverdeling kunnen we nu nog niet zeggen. Wat we als Enserve wel kunnen, is terugkijken. We hebben veel data uit verschillende regio’s waar mensen op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Die cijfers zijn weinig hoopvol.

De laatste zes jaar kwamen er steeds meer actief woningzoekenden bij, terwijl het aanbod ongeveer gelijk bleef. Met als gevolg dalende slaagkansen. In 2017 vond 27% van de actief woningzoekenden in de regio Apeldoorn nog een woning. In 2023 is dit gedaald naar 15%.

Of het nieuwe kabinet deze trend kan keren, zal de toekomst uitwijzen. We kijken dan graag met u terug op de cijfers.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten