1. Ons lustrum

 

 


1. Ons lustrum


In het verslagjaar vierden wij ons 20-jarig bestaan. Enserve ontstond in 2001 na een fusie van Entree en Woonsignaal. Deze organisaties ondersteunden de corporaties die hen hadden opgericht bij de woonruimteverdeling rond respectievelijk Nijmegen en Arnhem. Henk van Dijk werd benoemd tot directeur-bestuurder en onder zijn leiding werd er een stevig fundament gelegd onder Enserve. In 2017 droeg Henk het stokje over aan Karel Blom, waarna Henk nog steeds bij Enserve betrokken bleef als Adviseur Woningmarkt. In twee decennia groeiden wij van 10 tot 24 medewerkers en groeide onze opdrachtportefeuille met ons mee. De ontwikkeling die wij doormaakten ging met name de laatste jaren hard.

Ons lustrum was aanleiding voor een video waarin zowel Karel als Henk toelichten welke ontwikkelingen zij zagen in de afgelopen twee decennia en voor de toekomst.

Video Enserve

Enserve is een kennisorganisatie. In de loop der tijd verzamelden wij dan ook veel inzichten en expertise op het gebied van de woonruimteverdeling. Ons lustrum was een goed moment om dit te bundelen en te delen. Dit deden wij in het boek ‘De Puzzel van de Woonruimteverdeling’ waarin medewerkers van Enserve, als ook klanten en relaties uit de sector, aan het woord komen over de verschillende aspecten die binnen de woonruimteverdeling een rol spelen.

Het geheel werd een omvangrijke verzameling van ervaringen en zienswijzen op de woningmarkt, samenwerking tussen partijen en de toekomst van de woonruimteverdeling. Tijdens CorporatiePlein 2021 in Houten presenteerden wij het boek. Karel Blom reikte de eerste exemplaren uit aan Eric Angenent en Arjan Deutekom die beiden nauw betrokken waren bij de oprichting van Enserve. Het boek vormt een boeiend naslag- én leerwerk waar wij tot ons plezier veel lovende reacties op kregen.