1. Inleiding

 

 


De puzzel van 2021


In de inleiding van ons laatste jaarverslag in 2020 spraken wij onze nieuwsgierigheid uit naar wat het nieuwe jaar ging brengen voor de vele mensen die op zoek zijn naar betaalbare woonruimte. Dit ‘nieuwe’ jaar ligt inmiddels achter ons en we weten het nog steeds niet.

Inmiddels ligt er een regeerakkoord en er is een nieuw kabinet. Maar ondertussen zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning verder opgelopen, is de groep woningzoekenden die aangewezen is op deze huisvesting gegroeid en zorgt de vastgelopen doorstroom van statushouders vanuit de reguliere opvang ervoor dat vluchtelingen uit Afghanistan geen passende opvang krijgen. En iedere dag zien wij de toegenomen druk op de woningmarkt terug in de data van de woonruimteverdeling. De uitdaging van vorig jaar was daarmee ook de uitdaging van dit én komend jaar.

Covid-19 hield ons een groot deel van het jaar ‘aan de buis gekluisterd’ en gelukkig wisten we hier als organisatie een goed antwoord op te vinden. Onze dienstverlening ging niet alleen gewoon door, onze klanten waardeerden ons het afgelopen jaar zelfs met een cijfer 8. Een resultaat waar wij trots op zijn en dat wij waar willen blijven maken. Of liever nog, verbeteren. Daarom dachten we het afgelopen jaar, online en fysiek bij elkaar, na over de toekomst wat resulteerde in een nieuwe strategie. Wij willen ons verder ontwikkelen als dé specialist in woonruimteverdeling. Daarvoor is het nodig om te blijven investeren in het belangrijkste asset van Enserve: onze mensen. Wij gaan onze activiteiten op het gebied van advisering verder versterken. Daarnaast vervangen we DOMIS, ons managementinformatiesysteem. Dit zorgt ervoor dat wij onze klanten op alle niveaus kunnen begeleiden, informeren en adviseren. Of gewoon zaken uit handen nemen.

En ondertussen blijven we nieuwsgierig naar wat het nieuwe woonbeleid van het kabinet gaat betekenen voor de woningzoekenden.

Karel Blom
Directeur-bestuurder Enserve