1. Inleiding

 

 


1. Inleiding


Een jaar van verandering en bestendigheid!

Zo, dat was 2023 alweer… En wat was het een enerverend jaar! Er was een hoop nieuws bij Enserve. Mooie nieuwe klanten, een gezellige nieuwe kantoorinrichting en heel veel fantastische nieuwe collega’s! En oh ja, ik mocht zelf halverwege het jaar instappen. Al deze ontwikkelingen maakten 2023 echt een jaar in het teken van verandering. En tegelijkertijd ook van bestendigheid.

Ondanks alle nieuwigheden probeerden we het afgelopen jaar namelijk ook een stabiele basis terug te vinden. Wat bindt ons? Wie zijn we, wat doen we en hoe doen we dat? We kwamen uit op een gezamenlijke missie die ons verenigt. Namelijk adviseren, informeren en begeleiden naar een transparant woningaanbod en een evenwichtige verdeling van woonruimte voor woningzoekenden. Hierin vinden en inspireren we elkaar. Als collega’s onderling en als dé samenwerkingspartner voor corporaties en regionale samenwerkingsverbanden.

Bovendien ondervonden we door onze personele verschuivingen de waarde van onderlinge kennisdeling. Daarom besloten we eind 2023 om ons eigen interne kennissysteem op te bouwen. Zodat we onze deskundigheid ook in de toekomst kunnen blijven verzekeren. We doen dit uitsluitend met onze eigen medewerkers. In 2024 starten we met de opzet en inrichting van een kennisplatform en kennisbank. Een waardevolle ontwikkeling.

Onze dienstverlening

In het afgelopen jaar verwelkomden we Thuis in de Achterhoek en WoningHuren.nl als nieuwe klanten. Sinds begin 2023 voeren we onze dienstverlening voor woonruimteverdeling voor hen uit.

Na het starten van deze twee mooie nieuwe samenwerkingen, besloten we om voor 2024 geen nieuwe klanten aan te nemen. Om kwaliteit voor onze huidige klanten te kunnen garanderen. Door onze personele ontwikkelingen, verleggen we in 2024 onze groeifocus naar meer focus en aandacht voor de acht regio’s in onze portefeuille. We staan absoluut wel weer open voor nieuwe samenwerkingen per 2025.

Verder hebben we het afgelopen jaar onze urgentiedienstverlening voor een aantal woningcorporaties en gemeenten stopgezet. Dit gaat om de werkzaamheden van twee urgentiefunctionarissen die kans-adviesgesprekken hielden met urgentiezoekenden. Deze werkzaamheden passen niet meer bij de focus die we op regionale samenwerkingen hebben.

Marktontwikkelingen

We zagen het afgelopen jaar natuurlijk ook een hoop gebeuren op de woningmarkt. In al onze regio’s nam het aantal actief woningzoekenden verder toe. Deze groei leek iets minder hard te gaan dan eerdere jaren. Maar zeker in regio’s die relatief weinig nieuwe woningen opleverden, daalden de slaagkansen nog verder.

Bovendien stelde de overheid de Wet Versterking Regie op Volkshuisvesting uit. Hierin staan onder meer verplichtingen over het minimaal percentage sociale huurwoningen dat gemeentes beschikbaar moeten stellen. De effecten daarvan zijn echter pas merkbaar als de woningen zijn gebouwd. En de realisatie van deze woningen blijft achterliggen op schema. Daarom verwachten we in 2024 voor de woningzoekenden in onze regio’s helaas nog steeds geen goed nieuws. De schaarste op de markt voor sociale huurwoningen blijft toenemen.

Daarnaast onderzocht een zogenaamde ‘Koplopersgroep’ – bestaande uit woningcorporaties, adviseurs en ICT-partners – sinds 2020 op welke manier corporaties de samenwerking bij woonruimteverdeling konden verbeteren. Hun doel was om te komen tot een landelijk platform voor sociale huurwoningen. Uiteindelijk bleek er te weinig draagvlak voor een landelijke aanpak. Sommige regio’s gaan daarom toch regionale opties onderzoeken. Wij zijn inmiddels al door een van deze regio’s benaderd om hierbij te ondersteunen.

Tot slot bouwden we in 2023 aan een nieuw managementinformatiesysteem: DOMIS 2.0. Doel is onze klanten hiermee de komende jaren nog beter te informeren en te adviseren op het gebied van woonruimteverdeling. De eerste klanten gingen in 2023 al over op DOMIS 2.0. In 2024 gaan we verder met de uitrol naar andere regio’s. We ontwikkelen het nieuwe systeem releasematig door en vinden zoveel mogelijk aansluiting bij de (gezamenlijke) behoeftes van onze regio’s en van onszelf.

Kortom: er is een hoop gebeurd dit jaar. We blikken erop terug in dit jaarverslag. Daarna is het weer tijd om vooruit te kijken. Naar wat 2024 voor ons in petto heeft. Ik kan met trots zeggen dat we met onze acht regio’s een stevige basis hebben om de aankomende jaren op deskundige en inspirerende wijze onze dienstverlening te blijven brengen. We blijven dit doen als partners, in een hechte samenwerking met onze regio’s. Ik kijk ernaar uit.

Mark Hut
Directeur-bestuurder Enserve