1. Inleiding

 

 


1. Inleiding


Voor Enserve was 2022 opnieuw een jaar dat in het teken stond van groei. Groei van ons medewerkersbestand en ons klantenbestand. Zo kregen we dankzij een actieve wervingscampagne 9 nieuwe collega’s. Hierbij houden we alvast rekening met het vertrek van enkele collega’s die met (vroeg)pensioen gaan vanaf 2023. Daarnaast hebben we in 2022 afspraken gemaakt met twee nieuwe regio’s, die we vanaf 2023 mogen verwelkomen als klant: Thuis in de Achterhoek en Woninghuren.nl (13 corporaties afkomstig uit Twente). Dat betekent dat wij vanaf 2023 werken voor 8 regio’s als het gaat om woonruimteverdeling.

Op de woningmarkt is er helaas minder goed nieuws. Opnieuw zagen we in alle regio’s een verdere toename van het aantal actief woningzoekenden. Deze groei leek wel iets minder hard te gaan dan eerdere jaren, maar zeker in regio’s die relatief weinig nieuwe woningen opleverden, daalden de slaagkansen nog verder.

Vanwege deze toenemende druk op de woningmarkt, kondigde de overheid in 2022 veel nieuw beleid aan. Dit krijgt in 2023 een plek in het wetsvoorstel: Wet versterking regie volkshuisvesting. Hierin staan onder meer verplichtingen over het minimale percentage sociale huurwoningen per gemeente. Hier gaan we niet meteen effect van gaan merken, want deze woningen moeten nog worden gebouwd. En dat proces lijkt nog niet erg te versnellen. Daarom verwachten we in 2023 voor de woningzoekenden in onze regio’s nog geen goed nieuws. De schaarste op de markt voor sociale huurwoningen zal nog verder toenemen.

Een ontwikkeling waar we wel meteen wat van gaan merken bij Enserve, is het voornemen om iedere gemeente te verplichten om een urgentieverordening vast te stellen. In ieder geval voor een aantal specifieke groepen. Hoewel wij enigszins ambivalent zijn als het gaat om nut en noodzaak van deze regelgeving, zal het zeker van betekenis zijn voor onze werkzaamheden op het vlak van voorrangsregelingen. Daar sorteren we dus al op voor.

Tot slot is onze verwachting dat de nieuwe regelgeving meer zal vragen van onze monitoring en rapportage. Om hierop voorbereid te zijn, bouwen we aan een nieuw managementinformatiesysteem: DOMIS 2.0. Hiermee willen we onze klanten de komende jaren nog beter begeleiden, informeren en adviseren.

Karel Blom
Directeur-bestuurder Enserve