1. Inleiding

 

 


1. Inleiding


Enserve was in 2017 bij ruim 70 corporaties en gemeenten betrokken als adviseur én businesspartner. Onze dienstverlening kende vele aspecten. De ene keer zaten wij aan tafel om te adviseren over huisvestings- of urgentieverordeningen. Een andere keer dachten wij mee over de samenwerking tussen corporaties. Wij verzorgden de selectie en implementatie van ICT-oplossingen voor woonruimteverdeling, deden onderzoek naar effecten van beleidskeuzes op woningtoewijzing en wij adviseerden over aanpassing van toewijzingsregels.

Medewerkers van corporaties en gemeenten konden bij ons terecht voor trainingen en wij ondersteunden hen via onze helpdesk. Ook voor woningzoekenden waren wij bereikbaar via de helpdesk. Verder hielpen wij hen door de inhoud van de websites van onze opdrachtgevers te verzorgen.

Ons systeem DOMIS stelde ons in staat om managementinformatie te ordenen en analyseren. Op basis van de kennis die DOMIS opleverde, konden wij corporaties gericht adviseren in hun beleidskeuzes.

Vanuit onze urgentiedienstverlening behandelden wij dit jaar ruim 850 aanvragen voor woonurgentie vanuit verschillende regio’s in het land.

Bij al deze activiteiten stelden wij het belang centraal van diegene waar het uiteindelijk om gaat: de woningzoekende op de sociale huurwoningenmarkt.