Woonruimteverdeelbeleid: als uiteindelijk de woningzoekende het maar begrijpt

23 mei 2022

Soms is beleid gewoon lastig. Je wilt wel transparant zijn en het iedereen gemakkelijk maken, maar in bepaalde gevallen kost dit moeite. In de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen worstelen veel corporatiemedewerkers met het begrip ‘registratiedatum’. Het vaststellen van deze datum bezorgt menigeen hoofdbrekens. Om de corporaties hierin te ondersteunen, ontwikkelde Tamara de Wit, specialist woonruimteverdeling bij Enserve, speciaal de training ‘Registratiedatum bepalen’.

Wat was de aanleiding voor deze training?

Tamara: In de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen werken 19 corporaties samen onder de naam Entree. Gezamenlijk bieden zij hun woningen aan via www.entree.nu. Enserve ondersteunt de Entree-corporaties al ruim 20 jaar op het brede vlak van de woonruimteverdeling. De gemeenten in deze regio hebben identieke huisvestingsverordeningen waarin zij het begrip ‘registratiedatum’ hanteren. Vanuit de corporaties zijn er veel vragen over dit begrip en de invulling ervan. Onbedoeld worden er fouten mee gemaakt wat ten nadele kan zijn van woningzoekenden. De registratiedatum is al onderdeel van een andere training die we bij Enserve geven. In die trainingen merkten we de problemen die corporaties met dit onderwerp hadden. Daarom namen wij het initiatief om een training op te zetten die hier specifiek over gaat.

Wat is precies het probleem met deze beleidsregel?

Tamara: Bij het bepalen van de registratiedatum gaat het niet alleen om wat daarover in de huidige identieke huisvestingsverordeningen staat, maar het grijpt ook terug naar voorgaande verordeningen die nog van toepassing zijn op dit onderwerp. En dan is er ook nog een overgangsregeling waarmee de corporaties rekening moeten houden. Al die regelgeving maakt het heel ingewikkeld. Daarbij komt dat het bepalen van de registratiedatum van een woningzoekende iets is wat veel corporatiemedewerkers niet regelmatig doen. Zeker de lastige dossiers zijn uitzonderingen. Dus die keer dat ze het doen, moeten ze hun kennis erover weer ophalen. Ze bouwen er niet snel routine in op, dat maakt het niet gemakkelijker.

“Je bouwt geen routine op in beleid dat je niet dagelijks toepast”

 Waarom is het bepalen van de registratiedatum zo belangrijk?

Tamara: Registratiedatum is eigenlijk een ander woord voor ‘meettijd’. Binnen de Entree regio geldt voor doorstromers en herstarters dat hun (oude) woonduur hun meettijd, dus hun registratiedatum, is. Voor starters op de woningmarkt is het hun inschrijftijd bij Entree. Het probleem zit in het correct vaststellen van die registratiedatum. Aangezien dit de datum is waarmee woningzoekenden op woningen reageren, hangt er voor hen heel veel vanaf. Een fout in de registratiedatum betekent voor een woningzoekende het wel of niet in aanmerking komen voor een woning.

Hoe is de training opgezet?

Tamara: In de training gaan we terug naar de basis. Dat doen we vooral om veel eigen aannames en interpretaties weg te nemen. Door de tijd heen zijn medewerkers de beleidsregel op hun eigen manier gaan invullen en toepassen en – ondanks alle goede intenties – gebeurt dit niet altijd op de juiste manier. Daarom beginnen we in de training bij het begin. We doorlopen alle regelgeving die een rol speelt, van oude en nieuwe verordeningen. We gaan uitvoerig in op de begrippen en op de overgangsregeling en we oefenen veel met praktijkvoorbeelden. Maar het blijft lastige materie. Daarom benadruk ik ook altijd: de training geeft je handvatten om deze regel te begrijpen en toe te passen, maar een expert erin word je alleen als je het dagelijks doet. Bij twijfel: bel Enserve, wij helpen je.

Hoe zijn de reacties op de training?

Tamara: Ontzettend positief! We merken dat we met deze training iets toevoegen. De corporaties waarderen de specifieke aandacht voor dit onderwerp, het helpt hen verder. Enerzijds omdat ze horen dat ze niet alleen staan in hun worsteling met de materie. Maar vooral vanwege de hulp die we aanbieden, niet alleen tijdens de training, maar ook daarna: met vragen kan je altijd Enserve bellen. We steken de training bewust laagdrempelig in: anderhalf uur via Microsoft Teams. Het is heel makkelijk om aan te schuiven. Per training betrekken we een beperkt aantal deelnemers, zodat er ruimte is voor veel interactie en eigen casuïstiek.

“Het zo uitleggen dat de woningzoekende het begrijpt, daar gaat het uiteindelijk om”

Wat geeft jouzelf de meeste voldoening uit deze training?

Tamara: Mijn voldoening begon al met het opzetten van de training. Daarvoor moest ik de problemen die corporatiemedewerkers met het onderwerp hebben, doorgronden. Vervolgens probeerde ik op een zo duidelijk mogelijke manier deze problemen een voor een weg te nemen. Dat doe ik met een uitleg die de corporatiemedewerkers zelf weer kunnen gebruiken als zij aan woningzoekenden uitleggen wat hun registratiedatum is. Want dat de medewerkers het begrijpen is stap 1, maar dat ze het vervolgens ook zo kunnen uitleggen dat de woningzoekende het begrijpt, dáár gaat het uiteindelijk echt om.

Tamara de Wit
Specialist woonruimteverdeling

Meer weten?

tamara@enserve.nl

0481 – 365 636

 

 

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten