Voorstel minister Blok lijkt sterk op indeling woningmarktregio’s volgens Enserve

8 augustus 2016

Onlangs stuurde minister Blok een brief naar de Tweede Kamer over de woningmarktregio’s. Hierin informeerde hij de Tweede Kamer over de aanvragen die gemeenten hebben gedaan voor regionale werkgebieden voor woningcorporaties. Daarbij vertelde hij ook meer over het vervolgtraject waarin deze woningmarktregio’s worden vastgesteld en wat er gebeurt als er in een bepaalde regio onvoldoende investeringskracht is.

Op een eerder moment deed Henk van Dijk – directeur van specialist in woonruimteverdeling Enserve – een voorstel voor een indeling van Nederland in woningmarktregio’s. De indeling die minister Blok voorstelt, blijkt grote overeenkomsten te vertonen met de voorgestelde indeling van Enserve.

In een reactie op de brief van minister Blok geeft Henk van Dijk aan dat een groot aantal regio’s die door de gemeenten zijn aangevraagd exact overeenkomen met het voorstel van Enserve. “Uiteraard zijn er ook verschillen,” vervolgt hij, “zo is de lastige situatie rond Amersfoort ‘opgelost’ door voor te stellen om onder meer Zeewolde en de Noord-Veluwe deel uit te laten maken van deze regio. Uit de brief van Blok blijkt echter dat daarmee direct een grote daling optreedt in de beschikbare bestedingsruimte voor de corporaties in deze regio.“

“Uiteindelijk is het van groot belang dat woningcorporaties hun werk moeten kunnen blijven doen. Ze moeten kunnen blijven investeren. Dan kom je uit op grote regio’s. Anders gaat het ten koste van huurders.”

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten