Vacatures leden urgentie- en beroepscommissie

29 november 2022

De druk op de woningmarkt is hoog. Daardoor moeten woningzoekenden vaak lang wachten om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Soms bevinden mensen zich in een acute noodsituatie waardoor zij op korte termijn een (andere) woning nodig hebben. Dan kunnen zij urgentie aanvragen. Met urgentie krijgen zij voorrang op andere woningzoekenden bij het zoeken naar een woning.

Voorrang voor de een, betekent langer wachten voor de ander. Urgentie krijg je niet zomaar. Een deskundige en objectieve beoordeling van de aanvragen is daarvoor belangrijk.

Wie zijn wij

De Urgentiecommissie beoordeelt of een woningzoekende in aanmerking komt voor urgentie. Achter elke aanvraag zit een verhaal, een persoonlijke situatie. Als lid van de commissie ben je je hiervan bewust. De Urgentiecommissie werkt in opdracht van gemeenten en corporaties in verschillende delen in het land. De behandeling van en besluitvorming op urgentieaanvragen vindt plaats op basis van de regelgeving die geldt in de betreffende regio. Jaarlijks behandelt de commissie rond de 1.500 urgentie aanvragen.

De Beroepscommissie behandelt beroepschriften die zijn gericht tegen een besluit van de urgentiecommissie. De Beroepscommissie werkt in opdracht van alleen de regio Stedendriehoek. Dit betreft het werkgebied regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen. De behandeling van en besluitvorming op beroepschriften vindt plaats op basis van de regelgeving die geldt in regio Stedendriehoek. Het aantal beroepschriften dat de beroepscommissie behandelt, varieert van 12 tot 25 per jaar.

Wij nemen de woningzoekende serieus. Daarom zorgen wij voor een objectieve beoordeling van urgentieaanvragen en beroepschriften en een begrijpelijke motivering van de besluiten. De commissies dragen bij aan een transparante verdeling van sociale huurwoningen.

Wat ga je doen

Als lid van de Urgentiecommissie beoordeel je urgentie aanvragen uit verschillende regio’s waarvoor wij werken, dit zijn de regio Arnhem-Nijmegen, Woonkeus Stedendriehoek, Soest, Eemnes, Hattem, Epe, Heerde en Viverion in Lochem.

Voorafgaand aan een vergadering neem je de urgentie aanvragen door en bepaal je jouw standpunt. Vervolgens bespreek je de aanvragen in een vergadering met de andere leden en de voorzitter. In goed overleg kom je samen tot een besluit. Hierin betrek je de regionale regelgeving en je eigen expertise op een van de onderstaande aandachtsgebieden.

De vergaderingen zijn op maan- en dinsdagen en rouleren op de ochtend, middag en avond. De urgentiecommissie werkt hybride en vergadert afwisselend online en op het kantoor van Enserve te Elst.

Tijdsbesteding: minimaal één dagdeel per maand voor de vergadering en daarnaast de voorbereidingstijd om de dossiers in te lezen. Wij bieden een passende vergoeding.

Als lid van de Beroepscommissie beoordeel je beroepschriften uit de regio Stedendriehoek (regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen). Dit zijn er 1 tot 3 per maand die we achter elkaar behandelen. Voorafgaand aan een hoorzitting neem je de dossiers door en bepaal je welke vragen jij hebt. Tijdens een hoorzitting stel je je vragen aan de betreffende woningzoekende. Bij een hoorzitting zijn de voorzitter, secretaris en twee leden van de commissie aanwezig.

Na de hoorzitting neem je deel aan de beraadslaging. In goed overleg kom je samen tot een besluit. Hierin betrek je de regionale regelgeving en je eigen expertise op een van de onderstaande aandachtsgebieden.

De hoorzittingen zijn eenmaal per maand op dinsdagochtend en vinden plaats in Twello. Op een eerder moment, voorafgaand aan de hoorzitting, neem je via Microsoft Teams deel aan een overleg met je collega-commissieleden om de beroepschriften voor te bespreken.

Je maakt deel uit van een commissie met meerdere leden. Daardoor hoef je niet beschikbaar te zijn voor elke hoorzitting. Jaarlijks neem je – afhankelijk van het aantal beroepschriften dat de commissie ontvangt – deel aan 4 of 5 hoorzittingen.

Tijdsbesteding: voor het inlezen in de stukken, het vooroverleg, de hoorzitting en de beraadslaging ben je ongeveer een dagdeel kwijt. Voor je werkzaamheden bieden wij een passende vergoeding.

Wat breng je mee

  • kennis op tenminste één van de volgende expertisegebieden: (psycho)sociaal-maatschappelijk, juridisch, medisch, financieel of volkshuisvesting;
  • maatschappelijke betrokkenheid en de bereidheid om je te verdiepen in het systeem van woonruimteverdeling;
  • vermogen om analytisch te denken;
  • kritische, maar ook een realistische houding;
  • vermogen om emoties te scheiden van de feiten;
  • bij voorkeur woonachtig in en/of affiniteit met (één) van de regio’s waarvoor wij werken. Voor de Beroepscommissie  vragen wij specifieke affiniteit met de regio Stedendriehoek.

Verder ben je niet betrokken bij de verhuur van woningen, of hulpverlening op het terrein van huisvesting, in de regio(’s) waarvoor de commissie werkt.

Diversiteit in ons ledenbestand vinden wij belangrijk, zodat wij als commissies een afspiegeling vormen van de samenleving.

Meer weten

Beide commissies maken onderdeel uit van Enserve, dé specialist in woonruimteverdeling. Voor meer informatie zie www.urgentiecommissie.nl. Op deze website vind je ook informatie over de beroepsprocedure.

Reageren

Stuur je motivatie én CV naar vacature@enserve.nl. Een referentieonderzoek en het opvragen van een verklaring omtrent gedrag maken deel uit van de selectieprocedure. Wij zoeken meerdere nieuwe leden, daarom staat deze vacature voor onbepaalde tijd open.

Voor informatie over deze functie kan je terecht bij Marjon Brugman, specialist voorrangsregelingen: tel: 0481-365 636 of vacature@enserve.nl.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten