Urgentieregeling gemeente Amersfoort: transparant in schaarste

19 januari 2021

De druk op de woningmarkt in de gemeente Amersfoort is hoog. Een wachttijd van 8 tot 9 jaar voor een woning is normaal en ongeveer de helft van het woningaanbod gaat naar urgenten. Die druk verdwijnt niet zomaar. Transparantie over hoe de schaarste verdeeld wordt, kunnen we wel geven, moet de gemeente gedacht hebben. En daar werkte zij het afgelopen jaar dan ook hard aan, in samenwerking met Enserve.

De gemeente Amersfoort kent 13 uiteenlopende doelgroepen die voorrang kunnen krijgen voor een woning. Hoe geef je dit vorm? De gemeente Amersfoort zocht de oplossing bij de onafhankelijke Urgentiecommissie Woonruimteverdeling van Enserve. Deze biedt 1 centrale ingang voor het behandelen van álle typen urgentieaanvragen.

De urgentiecommissie van Enserve behandelt jaarlijks meer dan 1.100 aanvragen van woningzoekenden die met spoed een woning zoeken. Dit doet zij voor verschillende regio’s in het land. De aard van de aanvragen is divers en kan bijvoorbeeld liggen in sociale of medische problemen. De gemeente Amersfoort kent daarnaast ook voorrangsregelingen voor onder andere statushouders, aanvragers op basis van mantelzorg of financiële problemen en uitstromers uit een groot aantal zorg- en opvanginstellingen. Daarbij koos de gemeente voor twee verschillende routes: voorrangsregelingen waarbij de woningzoekende  de aanvraag indient en voorrangsregelingen waarbij de begeleider van de woningzoekende de aanvraag indient. In het eerste geval krijgt de woningzoekende een urgentie waarmee hij zelf met voorrang op woningen reageert. In het tweede geval komt de woningzoekende op een wachtlijst van waaruit een corporatie rechtstreeks bemiddelt naar passende woonruimte.

Van doolhof naar centrale lijn

De gemeente wilde af van alle verschillende regelingen, contactpersonen en uitzonderingsposities die voorheen een rol speelden. Het was namelijk niet alleen voor woningzoekenden een doolhof. Enserve ondersteunde de gemeente bij het opzetten van de diverse urgentieregelingen, zowel op beleid als in de procesvoering. Samen met de betrokken corporaties gaf zij verder vorm aan de benodigde functionaliteit in het automatiseringssysteem. Het traject mocht gerust een uitdaging genoemd worden vanwege de vele betrokken partijen. Een groot aantal zorgaanbieders, corporaties en gemeentelijke verwijzers speelden een rol.

Onder welke urgentieregeling een woningzoekende ook viel, de urgentiecommissie van Enserve behandelde de aanvraag. En ook in het voortraject speelde Enserve al een belangrijke rol als centraal aanspreekpunt voor alle woningzoekenden én hun begeleiders die zich in verschillende stadia van een aanvraag bevonden. Woningzoekenden en hun eventuele begeleiders hoefden niet meer te zoeken naar informatie, naar het juiste kanaal of naar de correcte route om een aanvraag in te dienen. De centrale organisatie via Enserve bood alle betrokkenen de transparantie die de gemeente Amersfoort zocht.

De diverse urgentiecategorieën werden goed gemonitord dankzij de korte lijnen tussen Enserve, de gemeente en overige betrokken partijen. Het afgelopen jaar behandelde Enserve ruim 350 urgentieaanvragen voor de gemeente Amersfoort. Door de centrale aanpak konden wij deze vlot en nauwkeurig behandelen. Daarmee gaf Enserve wederom inhoud aan waar zij voor staat: een transparante woningmarkt voor woningzoekenden.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten