Transparantie over voorrangsregelingen helpt woningzoekenden

16 november 2021

Vanuit bijna 40 gemeenten maken opdrachtgevers gebruik van de dienstverlening van Enserve als het gaat om het uitvoeren van hun voorrangsregelingen voor woningzoekenden die dringend een (andere) woning zoeken. Deze dienstverlening houdt onder andere in dat Enserve informatie over voorrang in de betreffende gemeente weergeeft op haar website www.urgentiecommissie.nl. Vanaf vandaag is deze website in een nieuw jasje gestoken.

“Voorrangsregelingen zijn iets waar een woningzoekende zich pas mee bezig houdt op het moment dat hij het nodig heeft. Dan moet de informatie erover gewoon klip en klaar zijn: wat moet ik doen, waar moet ik heen en wanneer weet ik of ik die urgentie krijg of niet?”

Arjan Rook, relatiemanager bij Enserve, is er duidelijk over: “Nu het steeds lastiger is om een woning te vinden, is het belangrijk dat je mensen transparantie biedt. Geen enkele regeling lost de woningnood op korte termijn op. Maar we kunnen in ieder geval zo helder mogelijk zijn over de manier waarop we beschikbare woningen verdelen. Enserve ondersteunt corporaties en gemeenten daarin. Dit doen we over de hele breedte van de woonruimteverdeling en ook specifiek als het gaat om voorrangsregelingen. Via onze website www.urgentiecommissie.nl helpen wij de woningzoekenden van onze klanten op de goede weg.”

Woningzoekenden perspectief

De nieuwe website van de urgentiecommissie is opgezet vanuit het perspectief van de woningzoekende. Arjan vertelt dat daar goed over na is gedacht: “Informatie over urgenties staat per gemeente weergegeven op de website. Een woningzoekende weet in welke gemeente hij wil wonen, dus het enige wat hij hoeft te doen, is de betreffende gemeente opzoeken. Vervolgens vindt hij daar alle informatie over urgenties zoals die in deze gemeente geldt. Daarnaast is de website ook een hulpmiddel voor bijvoorbeeld hulpverlenende instanties die een woningzoekende begeleiden en voor de corporaties en gemeenten zelf.”

Toegankelijke informatie

Arjan benadrukt dat ook aan de toegankelijkheid van de informatie veel aandacht is besteed: “De website is erop gericht dat zo veel mogelijk mensen de informatie begrijpen. Dat doen we door korte en krachtige teksten, een prettig leesbare opzet en door het toevoegen van Readspeaker. Met Readspeaker heeft de woningzoekende de mogelijkheid om zich de tekst op de website voor te laten lezen. Goed kunnen lezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook voor mensen met leerproblemen, visuele beperkingen, laaggeletterden, of mensen die een nieuwe taal leren, moet de informatie te begrijpen zijn.”

Alle informatie op één plek

De website biedt informatie over de bezwaar-, dan wel beroepsprocedure, relevante (beleids)documenten, informatie over hoe en waar de woningzoekende contact kan opnemen en natuurlijk een aantal relevante veel gestelde vragen.

Arjan licht toe: ”Op de website staan ook de stappen in het urgentieproces concreet aangegeven. Zo weet een woningzoekende wat hij kan verwachten, want voor de meesten is het een spannend proces. Binnenkort voegen we aan elk stappenplan een zogenaamde beslisboom, of urgentiewijzer, toe. Dit is een vragenlijst die de woningzoekende doorloopt. Het eindresultaat is een advies over de kans van slagen van een eventuele urgentieaanvraag. Deze informatie is allemaal online voor de woningzoekenden beschikbaar. Zo helpen we hen nóg beter.”

De vernieuwde website van de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling kwam tot stand in samenwerking met Buro7.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten