“Structurele problemen op de sociale huurwoningmarkt werden dit jaar zeker niet kleiner”

16 december 2020

Op het eerste gezicht is alles zoals vanouds in het kantoor van Enserve te Elst. Als je tenminste niet te nadrukkelijk de werkruimtes in kijkt. Want in het pand is het, op een enkele medewerker na, opvallend rustig. Immers, ook bij Enserve werkt iedereen zo veel mogelijk thuis. Dit geldt ook voor Karel Blom, directeur-bestuurder, die slechts af en toe nog naar kantoor gaat. Het jaar 2020 week zonder twijfel af van voorgaande jaren. Karel Blom vertelt op welke manier zijn organisatie hiermee omging.

Karel: “Zoals voor alle organisaties was 2020 voor Enserve een ongebruikelijk jaar. Enerzijds vanwege de coronapandemie. Anderzijds vanwege een aantal nieuwe opdrachtgevers én nieuwe collega’s die wij dit jaar welkom mochten heten.”

Creativiteit en doorzettingsvermogen

Karel licht toe hoe het Enserve in 2020 verging: “De beperkende maatregelen als gevolg van corona vroegen direct om creatieve aanpassingen. Nog geen week nadat de maatregelen in werking traden, stonden er maar liefst 8 trainingen gepland voor onze opdrachtgever Thuiskompas, een samenwerkingsverband van 8 corporaties in de regio Drenthe. Enserve richt zich gewoonlijk niet op online trainen, omdat wij het face-to-face contact en de interactie die dit meebrengt belangrijk vinden. Een collega merkte in juni op: “Als je mij vorig jaar had verteld dat ik alle trainingen online zou geven, had ik je voor gek verklaard”. Maar dat is inmiddels wel gebeurd en met dezelfde hoge klanttevredenheid die zij normaal haalde. Door de omstandigheden genoodzaakt, pasten wij ons aan. Wat overigens niet verkeerd was, want we staken er ook weer veel van op. Na bijna een jaar online werken, hebben we inmiddels een goed overzicht van zaken die we daaruit wel en niet mee willen nemen naar de toekomst.”

Karel vervolgt: “Behalve creativiteit om onze dienstverlening online te organiseren, speelde ook doorzettingsvermogen een belangrijke rol. Want een hele werkweek op je eigen zolder of logeerkamer voelt soms toch wat eenzaam aan. En na vier Teams-bijeenkomsten op een rij slaat de vermoeidheid toe. Gelukkig zagen we dat we samen tot veel in staat zijn. Onze dienstverlening loopt door, onze klanten kennen geen liquiditeitsproblemen. De ernstige problemen voor werkgelegenheid of zelfs voortbestaan, waar veel organisaties zich dit jaar mee zagen geconfronteerd, kennen wij gelukkig niet.”

Coronacijfers

Dat de beperkende maatregelen van invloed zouden zijn op de woningmarkt, lag voor de hand. Maar in welke mate? Enserve startte direct met een maandelijkse monitor van de woonruimteverdeling in de regio’s waarvoor zij werkt. De informatie die hiermee voorhanden kwam, werd door de relaties erg op prijs gesteld.

Karel: “In de eerste maanden zagen we een duidelijke teruggang in het aantal leegmeldingen, advertenties en verhuringen. Met een gelijkblijvend aantal woningzoekenden betekende dit minder kans op een woning. In de zomer zagen we enig herstel en vanaf oktober kwam er weer een afnemend aantal woningen beschikbaar. Het zal blijken of dit hersteld. Duidelijk is wel dat dit jaar de structurele problemen op de sociale huurwoningmarkt zeker niet kleiner werden.”

Ontwikkelingen

Een tweede aspect wat 2020 tot een bijzonder jaar maakte, was dat Enserve zowel nieuwe opdrachtgevers als nieuwe collega’s verwelkomde. Samenwerkende corporaties in Drenthe en de regio Eindhoven kozen voor Enserve. Het afgelopen jaar kreeg de dienstverlening aan beide regio’s concreter vorm.

Karel: “Het betekende nieuwe namen aan de telefoon en in overleggen. Vaak met als enige mogelijkheid om elkaar via online bijeenkomsten te leren kennen. Nieuwe opdrachtgevers stellen nieuwe vragen en brengen een nieuwe dynamiek mee. En dit pakten wij op terwijl we zelf ook allemaal vanuit een andere locatie werkten. Tel daarbij op dat we 6 relatief nieuwe collega’s hadden om in te werken en je begrijpt waar we druk mee waren. Toch viel dit allemaal wonderwel op zijn plek. De samenwerking met de nieuwe regio’s kreeg vorm en inhoud, onze collega’s vonden hun draai. Soms gehinderd en soms geholpen door het werken op afstand.”

Aankomend jaar is een verkiezingsjaar. Enserve is benieuwd naar wat dit betekent voor de vele mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Karel: “De huidige schaarste zal de eerste jaren zeker niet verdwijnen, dus woonruimteverdeling blijft een belangrijk onderwerp. Enserve zal zich daarom ook de komende jaren inzetten bij alle vraagstukken en uitdagingen die hiermee samenhangen.”

Lees verder in ons jaarverslag 2020.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten