Samenwerking is verrijkend – juist voor de woningzoekenden

18 november 2020

Samenwerking tussen corporaties is – vanuit het perspectief van de woningzoekende – erg gewenst. Toch stelt menig corporatie zich hierin terughoudend op. Hoe terecht is dit?

“Samenwerking gaat onder meer om lastendruk, dienstverlening, lokaal maatwerk en klanttevredenheid. De ene corporatie heeft dit beter op orde dan de andere. Als je zaken goed op de rit hebt, waarom zou je dan gaan samenwerken?” Hiermee geeft Tim Cornielje, relatiemanager bij Enserve, het dilemma weer dat bij veel corporaties leeft. “Samenwerking staat of valt met het managen van de verwachtingen: wat gaan wij elkaar brengen. Een goede begeleiding aan de voorkant van het proces is daarom belangrijk en dat is waar Enserve een rol speelt. Als neutrale partij vormen wij de smeerolie tussen corporaties, gemeenten en softwareleveranciers.”

‘Wat levert het mij op’ versus ‘wat lever ik in’

Voordat corporaties een samenwerking aangaan, stellen zij zich terecht vragen. ‘Wat levert het mij op’ versus ‘wat lever ik in’? Enserve helpt bij het aanscherpen van de vragen én antwoorden. “Als je bang bent dat er woningzoekenden van buiten de regio naar jouw gemeente komen, kan je je afvragen hoe realistisch deze angst is. En ook al is het realistisch, hoe erg is het dan eigenlijk? Het helpt dat Enserve potentiële onderbuik gevoelens kan onderbouwen met cijfers en ervaringen. Daarmee houden we corporaties een spiegel voor.”

Voor Tim is het duidelijk: in discussies over samenwerking moet de woningzoekende centraal staan. “Hoe gemakkelijk is het voor woningzoekenden om 1 centraal platform te hebben waarmee zij binnen hun regio een woning kunnen zoeken? Eenzelfde manier van reageren op woningen. Eenduidig beleid voor toewijzing ervan.  Shoppen langs verschillende corporaties met elk hun eigen werkwijze heeft echt geen meerwaarde voor de woningzoekende. Gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van corporaties moet ook dit zwaar meewegen. ”

De basis ligt in vertrouwen

Een voorbeeld van een goede samenwerking is te zien in de regio Arnhem-Nijmegen. Daar werken maar liefst 21 corporaties binnen 17 gemeenten al zo’n 20 jaar samen aan de woonruimteverdeling. Dit doen zij onder de naam Entree. Enserve ondersteunt hen hierin. ‘Natuurlijk gaat het niet altijd zonder slag of stoot, maar de basis is vertrouwen in elkaar en die is er. Samen vergroten zij hun kennis, innovatiekracht en dienstverlening. Een dergelijke samenwerking werkt alleen maar verrijkend, zowel voor de corporaties en gemeenten zelf als voor woningzoekenden.”

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten