‘Samen werken aan de ontwikkeling van één open en transparante woningmarkt’

6 september 2017

Samen werken aan de ontwikkeling van één open en transparante woningmarkt. Met die visie zet Enserve zich in voor een rechtvaardige duidelijke en efficiënte huurwoningmarkt. Welke kansen liggen er in dat proces, en hoe zorg je voor maximale efficiency. Een gesprek met Arjan Rook van Enserve.

Corporaties slaan steeds vaker de handen ineen, en Arjan erkent dat deze samenwerkingen ook kansen bieden voor woonruimteverdeling. “Samen kunnen corporaties tot één eenduidig woonruimteverdeelbeleid komen. Dat biedt voordelen voor de woningzoekenden, die zich maar op een plek hoeven te registreren en via een kanaal kunnen zoeken. Maar ook voor de corporatie biedt dit kansen: schaalvergroting zorgt voor financieel voordeel.”

“Wij zien daarnaast kansen in het ontsluiten van data op het gebied van woonruimteverdeling. Via het online systeem voor managementinformatie van Enserve – Domis – kunnen corporaties actuele en gerichte data ontsluiten die relevant is voor hun strategische beleidskeuzes. Denk aan het evalueren van het passend toewijzen beleid. Domis is een innovatief systeem dat al door zeventig corporaties in Nederland wordt gebruikt.”

Open en transparante woningmarkt

Op CorporatiePlein 2017 vertelt het bedrijf meer over de optimale aanpak van woonruimteverdeling. Arjan: “Enserve zet zich in voor de ontwikkeling van één open en transparante woningmarkt. Met onze kennis en inzet streven wij naar maximale rechtvaardigheid en duidelijkheid voor woningzoekenden bij het zoeken naar een sociale huurwoning. Het moet voor hen duidelijk zijn waar en hoe zij een sociale huurwoning kunnen vinden, en daarbij moeten woningzoekenden kunnen begrijpen op welke wijze woningen verdeeld worden. Om dit te bereiken adviseert en begeleidt Enserve corporaties in hun beleidskeuzes en in de wijze waarop zij hun systeem voor woonruimteverdeling vormgeven. Dit zorgt voor maximale efficiency in het proces van samenbrengen van vraag en aanbod. Ook zorgen wij voor duidelijke en expliciete communicatie richting de woningzoekenden, om ervoor te zorgen dat ze begrijpen hoe het proces precies verloopt.”

Enserve is op CorporatiePlein te vinden op stand 22

      CorpPlein 2017

 

 

 

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten