Regio Arnhem Nijmegen kiest voor eenduidigheid met centrale urgentiecommissie woonruimteverdeling

8 augustus 2016

Menige regio in Nederland biedt woningzoekenden de mogelijkheid om een urgentieverklaring aan te vragen als het om woonruimte gaat. Een woningzoekende die in een noodsituatie verkeert, kan hiermee voorrang krijgen op andere woningzoekenden om snel een woning te vinden. In de regio Arnhem Nijmegen weten ze hoe ze dit aan moeten pakken. Alle urgentieaanvragen van de 20 samenwerkende corporaties gaan naar een centrale urgentiecommissie. Het beleidsinhoudelijke secretariaat van deze commissie is al 15 jaar in vertrouwde handen bij Enserve.

Binnen de regio Arnhem Nijmegen bestaat al jarenlang een vergaande vorm van samenwerking tussen de corporaties als het gaat om woonruimteverdeling. “We kiezen voor een eenduidig beleid voor alle woningzoekenden. De gezamenlijke keuzes die we hierin als corporaties maken, dragen we ook uit.” vertelt Caroline van Rooij, coördinator Wonen bij Woningbouwstichting De Gemeenschap in Nijmegen, “deze keuze werkt door in het urgentiebeleid en de –procedure. Een gelijke behandeling en beoordeling van alle aanvragen in de regio is een groot voordeel”. Mark Schippers, teamcoach Verhuur bij Portaal Arnhem/Nijmegen beaamt dit en ziet nog een pluspunt: “De urgentiecommissie is onafhankelijk en staat los van de corporaties. Ervaring leert dat aanvragers van urgentie hierdoor het besluit beter accepteren.”

Het secretariaat van de urgentiecommissie bestaat uit drie medewerkers van Enserve. Jaarlijks leiden zij de circa 800 urgentieaanvragen uit deze regio in goede banen. Over de ondersteuning vanuit Enserve zijn de medewerkers van De Gemeenschap en Portaal Arnhem/Nijmegen niets dan lof. “Enserve biedt waardevolle ondersteuning bij de uitvoering van de urgentieprocedure én zij heeft een zinvolle inbreng als het gaat om het urgentiebeleid,” vindt Mark. Ook Caroline benadrukt de goede samenwerking met Enserve: “De secretarissen denken mee met complexe urgentieaanvragen en handelen snel.” Daarbij prijst zij de bijeenkomsten die het secretariaat met enige regelmaat organiseert om alle samenwerkende corporaties te informeren en casussen te bespreken.

De centrale urgentiecommissie is een voordeel voor zowel corporaties, als woningzoekenden. “Voor een woningzoekende is het helder als er één toewijzingssysteem is en één urgentiebeoordeling. Eén urgentiecommissie is voor alle betrokkenen efficiënt en duidelijk,” stelt Caroline.

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning van de urgentiecommissie bij uw organisatie? Neem dan contact op met Enserve via telefoonnummer 0481 – 365636 of info@enserve.nl

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten