Nieuwe leden Raad van Commissarissen Enserve

15 mei 2020

Met ingang van 15 mei 2020 verwelkomt de Raad van Commissarissen van Enserve twee nieuwe leden: de heer Leo Hendriks en de heer Mario Penzen.

Leo Hendriks gaat de portefeuille Maatschappelijk Ondernemerschap vervullen. In het dagelijks leven is hij bestuurder van NV Waterbedrijf Drenthe.  Daarvoor werkte hij onder meer als directeur bestuurder bij Woonbedrijf Ieder1 in Deventer en Zutphen. Leo deed in diverse organisaties ervaring op als bestuurslid en toezichthouder.

Mario Penzen vervult de portefeuille Financiën. Mario werkt op dit moment als directeur Bedrijfsvoering en Inkoop bij Rijkswaterstaat. In eerdere werkzaamheden was hij als directeur verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, risicomanagement en facilitair management bij uiteenlopende organisaties.

De voltallige Raad bestaat verder uit dhr. Aad Pereboom, voorzitter, en mw. Imke Mokveld, portefeuillehoudster Volkshuisvesting. De werving van nieuwe leden vloeide voort uit het vertrek van dhr. Jan Lenssen van wie wij eind januari afscheid namen. Daarnaast loopt eind 2020 de zittingstermijn van Aad Pereboom af. Dit gaf de Raad aanleiding om nu twee nieuwe leden te werven zodat de continuïteit van de Raad is gewaarborgd. Imke Mokveld zal per einde van dit jaar de voorzittersrol overnemen.

Karel Blom, directeur-bestuurder van Enserve: “De komst van Leo en Mario brengt diversiteit en ervaring. Goed toezicht draagt bij aan de ontwikkeling van Enserve. Daarnaast biedt de Raad een onmisbaar klankbord. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij met deze samenstelling mooie stappen kunnen zetten voor de toekomst.”

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten