Meerwaarde van samenwerken bij regionale woonruimteverdeling belichten

25 augustus 2020

Op 24 september vindt CorporatiePlein voor het eerst in de geschiedenis als hybride evenement plaats: online en op beperkte schaal offline in Expo Houten. Verreweg het grootste gedeelte van de bezoekers zal de tiende editie van CorporatiePlein online meemaken. Wat mogen ze verwachten op de virtuele beursstands en tijdens online kennissessies van de verschillende exposanten? CorporatieGids.nl ging hier alvast over in gesprek met relatiemanager Arjan Rook van Enserve.

Bron: CorporatieGids

Tijdens de beurs vertelt Enserve meer over de meerwaarde van samenwerken bij regionale woonruimteverdeling. Arjan: “Landelijk zien wij een toenemende druk op kleinere corporaties als gevolg van regelgeving en administratieve eisen vanuit de overheid. Hoe lang zijn kleinere corporaties hier nog tegen opgewassen, en wat gebeurt er als zij gaan samenwerken met andere corporaties? We zien nog veel terughoudendheid om samen te werken. En de vraag of dit terecht is, gaan we samen met hen onderzoeken.”

Terughoudendheid
Ook bij grotere corporaties leeft deze angst, gaat Arjan verder. “Want samenwerking gaat niet alleen om lastendruk, maar ook om dienstverlening, lokaal maatwerk en klanttevredenheid. Corporaties die dit goed op orde hebben, willen vaak geen inmenging van collegacorporaties. Waarom een deel van je eigen autonomie inleveren als dit niet hoeft?”

Laagdrempelige sessies
De kennissessies die Enserve organiseert op de beurs haken op dit onderwerp in. “Wij helpen bezoekers hun mening over de samenwerking tussen corporaties aan te scherpen en eventuele vooringenomenheid te bevestigen of te ontkrachten. Klopt het dat samenwerken een corporatie meer geld kost? En is het wel zo dat allerlei woningzoekenden uit de stad dan naar jouw dorp trekken? En als dit inderdaad zo is, hoe erg is dat eigenlijk?”

“Uiteraard delen wij onze kennis, door het bespreken van een aantal stellingen, over de woonruimteverdeling en regionale samenwerking daarbinnen. Onze kennissessies zijn laagdrempelig, en niet iedere bezoeker hoeft actief deel te nemen. Iedereen is welkom!”

Ideale adviseur
“In een notendop is Enserve een partij die bezoekers meer kan vertellen over wat het betekent om regionaal de woonruimte te verdelen; hoe werkt de implementatie van een woonruimteverdeelsysteem en hoe richt je een urgentieregeling voor woningzoekenden in? Wij geven duiding aan managementinformatie over woonruimteverdeling en aan de verschillen in woningmarkten, en hebben daarnaast ruime ervaring met samenwerkingsverbanden. Daarnaast hebben wij als landelijke, onafhankelijke specialist contact met alle leveranciers van systemen voor woonruimteverdeling. Sterker nog; wij werken zelf met al deze systemen, wat ons de ideale partij maakt om bezoekers te adviseren.”

Aanmelden voor CorporatiePlein 2020 kan via deze link.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten