3. Marktontwikkelingen & Vooruitblik

 

 


3. Marktontwikkelingen & VooruitblikMarktontwikkelingen

De sociale huurwoningmarkt is en blijft dynamisch. Enserve stelt zich tot doel om duiding te geven aan de ontwikkelingen op deze markt. Dit doet zij rechtstreeks voor haar opdrachtgevers, maar ook door vrije publicaties.

Verscheidene keren lieten wij dit jaar ons licht schijnen op de doorstroming binnen de woningmarkt. In onze publicatie ‘Dé woningmarkt bestaat niet' gingen wij in op de invloeden van de huur- en koopmarkt. Welke effecten zijn nu echt van invloed op de doorstroming?

Ook in ‘Beschikbaarheid in de praktijk’, waarin woningcorporatie Vivare Enserve interviewde voor haar jaarverslag, belichtten wij het onderwerp. Onze adviseur Woningmarkt stelde hierin dat hoe langer een verhuisketen wordt, hoe meer mensen uiteindelijk kunnen doorschuiven.

Beschikbaarheid in de praktijk (klik op de afbeelding voor het gehele artikel)

Een veel gevoerde discussie gaat over de positie van starters. Hun positie op de woningmarkt is ingewikkeld. In 'Woningmarkt staat bol van de misverstanden’, een artikel dat werd gepubliceerd in de Volkskrant, ontkrachtte onze adviseur Woningmarkt de stelling dat starters voorrang geven een oplossing biedt.

Op CorporatieNL stelde Enserve in een blog de ondoorzichtigheid van de woningmarkt voor kwetsbare doelgroepen aan de kaak. Wij schetsten een beeld van onze gefingeerde woningzoekende Jan die van het kastje naar de muur werd gestuurd in zijn zoektocht op de woningmarkt.

Natuurlijk was Enserve aanwezig bij CorporatiePlein in september van het verslagjaar. Een goed moment om veel van onze opdrachtgevers te ontmoeten en bij te praten. Daarnaast was er ruimte om nieuwe relaties te woord te staan en kennis te laten maken met onze activiteiten.

Enserve op CorporatiePlein 2019

In de aanloop naar CorporatiePlein publiceerde Enserve twee artikelen over de woningmarkt. In het artikel Heeft u grip op uw woningmarkt gingen wij in op de regionale verschillen in de markt en wat dit betekent voor keuzes binnen de woonruimteverdeling. Ons 2e artikel, ‘Woonruimteverdeling begint met samenwerking’, had betrekking op het belang van samenwerking tussen corporaties.

In het najaar nam Enserve deel aan het event ‘De Kracht van de Kwetsbare Bewoner’, een event van CorporatieNL. Gebruik maken van de kracht van kwetsbare huurders stond hierbij centraal.

Op verzoek van CorporatieGids Magazine onderzocht Enserve welke automatiseerders een rol spelen op het gebied van woonruimteverdeling. De markt van sociale verhuur kent een beperkt aantal leveranciers van systemen voor de woonruimteverdeling. Zo zijn er Zig Websoftware, Woningnet, Woonmatch en Embrace (voorheen QVision). Zij gaven hun visie op samenwerking tussen corporaties en waren unaniem van mening dat samen optrekken en ontwikkelen belangrijk is. Enserve voegde hier het aandachtspunt ‘woningzoekenden’ aan toe. Want samenwerken vanuit het perspectief van corporaties en automatiseerders is één. Dit doen op een manier die het belang van de woningzoekende dient, is een tweede. Ook in 2019 bleef Zig Websoftware marktleider onder de softwareleveranciers. Als onafhankelijke deskundige werkt Enserve samen met alle partijen.

Automatiseerders op de woningmarkt (klik op de afbeelding voor het gehele artikel)

Vanuit Aedes-verband is het onderzoek gestart naar een landelijk woonruimteverdeelsysteem. In 2020 zal dit onderzoek worden uitgerold. Ook begon Aedes met het maken van een Landelijke Monitor Woonruimteverdeling. Ook dit zal in 2020 verder vorm krijgen. Voor beide onderwerpen zit Enserve aan tafel om haar opdrachtgevers te vertegenwoordigen.


Vooruitblik

Binnen Enserve zal 2020 voor een groot deel in het teken staan van implementaties van onze dienstverlening in de regio’s Eindhoven, Amersfoort en Drenthe. Daarnaast zorgen wij er uiteraard voor dat de dienstverlening aan onze huidige opdrachtgevers op peil blijft en zich verder ontwikkelt. Met de toenemende druk op de woningmarkt is het binnen al onze activiteiten meer dan ooit belangrijk om het belang van de woningzoekenden niet uit het oog te verliezen.

In 2020 zullen wij ons voornamelijk richten op het versterken van de samenwerkingsvormen met onze huidige opdrachtgevers. Wij vinden het belangrijk om aan hen toegevoegde waarde te blijven leveren als businesspartner. Daarvoor treden wij veel met hen in gesprek.