1. Inleiding

 

 


1. Inleiding


In de afgelopen jaren werkte Enserve hard aan haar naamsbekendheid en profilering als onafhankelijke kennisorganisatie in de woonruimteverdeling. Daarbij ontwikkelden wij ons tot een organisatie die klaar is voor een volgende stap in haar bestaan. Onze inspanningen wierpen vruchten af toen in 2019 twee grote opdrachtgevers voor ons kozen als dienstverlener en kennispartner voor de woonruimteverdeling. Wij mogen nu namelijk alle corporaties in Drenthe én de corporaties in de Metropoolregio Eindhoven tot onze klanten rekenen. Naast deze groei in omvang lukte het ons ook om onze activiteiten in de breedte te ontwikkelen. Voor de gemeente Amersfoort gaan wij, naast de uitvoering van de sociaal-medische urgentieregeling, ook alle overige voorrangsregelingen uit de huisvestingsverordening uitvoeren. Deze groei heeft mooie effecten: voor ons, voor onze nieuwe opdrachtgevers én voor de opdrachtgevers die wij al langer kennen, want ook voor hen blijven wij ons inspannen.

In het verslagjaar mochten wij een aantal nieuwe collega’s verwelkomen. Dit leidde tot nieuwe dynamiek, meer kennis en ervaring en andere vragen. Ook werden wij daardoor een nóg sterkere speler in het veld van woonruimteverdeling. Medio 2020 ondersteunen wij de woonruimteverdeling in zes regio’s met in totaal circa 350.000 sociale huurwoningen van bijna 60 woningcorporaties. Daarnaast verzorgen wij voor nog 15 corporaties de managementinformatie. Wij voeren voor 4 gemeenten en 35 corporaties een woonurgentieregeling uit. De kennis en ervaring die wij bij onze opdrachtgevers opdoen, delen wij graag met al onze relaties en met andere organisaties in het werkveld.

De schaarste op de woningmarkt is afgelopen jaar verder toegenomen. Wij zien dit terug in afnemende slaagkansen voor reguliere woningzoekenden en een toenemend aantal aanvragen voor woonurgentie. Het verdelen van schaarste kan lastig zijn, maar er is geen enkele manier van woningen verdelen die de schaarste opheft. Hiervoor helpt alleen het toevoegen van voldoende woningen aan de woningvoorraad en het toegankelijk houden van de sociale huurwoningmarkt voor alle groepen in de samenleving die hierop aangewezen zijn.

Vanwege de toenemende schaarste blijven wij het belang van de woningzoekende als uitgangspunt houden. Wij zetten onze schouders onder transparante en rechtvaardige woonruimteverdeling, goede en begrijpelijke communicatie naar woningzoekenden en een klantvriendelijke en menselijke benadering van degenen die door woonnood in een moeilijke positie verkeren. Ook in 2020!

Karel Blom
Directeur-bestuurder Enserve