1. Inleiding

 

 


1. Inleiding


In 2018 was ‘positief kritisch zijn’ een belangrijke waarde voor Enserve als businesspartner voor haar opdrachtgevers. Daarnaast staan wij ons voor op onze onafhankelijke expertise. Dat dit werkt, blijkt uit het feit dat wij wederom nieuwe opdrachtgevers hebben mogen verwelkomen, zoals de gemeenten Amersfoort en Eemnes voor de urgentiedienstverlening, en de Stichting Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland met wie wij een nieuw en langlopend contract mochten sluiten om hen veel werk uit handen te nemen bij het organiseren en uitvoeren van de woonruimteverdeling.

De waarde die wij voor onze externe rol stelden, stelden wij - bewust en onbewust - ook intern. Om de groei van onze opdrachtportefeuille te faciliteren investeerden wij veel, bijvoorbeeld in het vernieuwen van systemen en het optimaliseren van processen. Daarnaast zijn wij verhuisd, waarmee ook ons kantoor optimaal ons werk ondersteunt. Uiteraard zorgen deze zaken ervoor dat wij onze opdrachtgevers weer beter van dienst kunnen zijn, dus het mes snijdt aan twee kanten.

Inmiddels zijn wij bij ruim 75 corporaties en gemeenten betrokken als adviseur én businesspartner. Bij al onze werkzaamheden geldt dat wij op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau inzetbaar zijn. Dit maakt onze dienstverlening breed en uniek binnen het werkveld van de woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen.

Enserve blijft naast haar opdrachtgevers staan en faciliteert hen in alle facetten van de volkshuisvesting. Wij merken dat onze adviesrol daarbij steeds meer gewaardeerd wordt. Want “positief kritisch zijn” betekent anderen een spiegel voorhouden. Op die manier kunnen wij samenwerken om ons doel te bereiken: woningzoekenden zo goed mogelijk van dienst zijn.

Karel Blom
Directeur-bestuurder Enserve