Jaarverslagen 2018 Urgentiecommissie woonruimteverdeling

16 juni 2019

De Urgentiecommissie woonruimteverdeling van Enserve heeft tot taak om te beoordelen of een woningzoekende in aanmerking moet komen voor voorrang op de woningmarkt. Achter elke aanvraag zit een verhaal, een persoonlijke situatie. De voorzitters en leden zijn zich hier terdege van bewust.

Onafhankelijkheid, deskundigheid en kwaliteit zijn de speerpunten van de urgentiecommissie die inmiddels werkt voor 8 regio’s in het land: woningmarktregio Arnhem-Nijmegen, regio Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen), Woongaard Rivierenland en Bommelerwaard, de gemeenten Amersfoort, Eemnes, Soest en Nijkerk en woningcorporatie Viverion in de Achterhoek.

Hoe de urgentiecommissie werkt, is uitgebreid te lezen op haar website. Per regio brengt de urgentiecommissie bovendien jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. De jaarverslagen 2018 van alle regio’s en gemeenten waarvoor de commissie werkt, zijn inmiddels gepubliceerd op www.urgentiecommissie.nl.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten