Jaarverslag Urgentiecommissie Arnhem-Nijmegen beschikbaar

30 maart 2017

Sinds 2001 voert Enserve het secretariaat voor de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. Jaarlijks behandelt het secretariaat rond de 700 urgentieaanvragen uit deze regio. Enserve verzorgt ook het jaarverslag van de urgentiecommissie. Het jaarverslag 2016 is gereed en digitaal beschikbaar.

U vindt het jaarverslag zowel op de website van Enserve, als op de website van de Urgentiecommissie.

Binnen de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen is er sprake van intergemeentelijke afstemming en uniformiteit in beleid en uitvoering als het gaat om woonruimteverdeling. Dit is in een bestuursovereenkomst vastgelegd. Sinds 1 januari 2016 fungeert de gemeente Arnhem, met instemming van de gemeenten in de woningmarktregio, als contactgemeente. Dit houdt in dat de gemeente Arnhem zorgdraagt voor de instelling van de urgentiecommissie woonruimteverdeling en voor de afhandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van deze commissie.

Heeft u een vraag of wilt u reageren? Neem dan contact op met Enserve. 

Logo UCW

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten