Jaarverslag Enserve 2016 beschikbaar

12 juni 2017

Ons jaarverslag 2016 is gereed en digitaal beschikbaar op onze website.

Voor Enserve was 2016 niet zomaar een jaar. Het was het jaar waarin wij ons 15-jarig bestaan vierden. Het lustrum nodigde uit om stil te staan bij wat wij in de afgelopen jaren hebben bereikt en wat wij in de toekomst willen gaan doen. Dit deden wij onder andere samen met onze klanten en relaties tijdens een feestelijke bijeenkomst in oktober.

Vanuit de landelijke politiek waren er in het verslagjaar twee onderwerpen die ons bezighielden: het vormen van de woningmarktregio’s en de evaluatie van het eerste jaar passend toewijzen. Wat betreft de woningmarktregio’s heeft Enserve duidelijk stelling genomen in een artikel van onze collega Henk van Dijk waarin hij beargumenteerde waarom 16 woningmarktregio’s voldoende zouden zijn. Een stelling die op een later moment nauw aan bleek te sluiten bij de verdeling die het ministerie vaststelde. Enserve organiseerde daarnaast twee regionale bijeenkomsten over woningmarktregio’s.

Aangaande passend toewijzen hebben wij onze klanten ondersteund met data en analyses. Dit hielp hen bij het evalueren en, waar nodig, het aanpassen van hun beleid.

Wij verwelkomden nieuwe klanten, zoals de vier samenwerkende corporaties in de regio Noord-Veluwe, voor wie wij de implementatie en exploitatie van hun woonruimteverdeelsysteem voor onze rekening namen. Verder voert Enserve sinds 1 januari 2016 formeel het secretariaat voor de Urgentie- en Beroepscommissie van de regio Stedendriehoek. Ook voor ons systeem voor managementinformatie DOMIS kregen wij een nieuwe klant, namelijk het samenwerkingsverband Daar Wil Ik Wonen in de regio Schijndel-Boxtel. Andere klanten verlengden het afgelopen jaar hun contract voor DOMIS.

Wij hebben ons ook dit jaar ingezet om zowel onze klanten, als de woningzoekenden zo goed mogelijk te ondersteunen. In het komende jaar zetten wij ons in om onze dienstverlening verder te ontwikkelen. U kunt ons in ieder geval ontmoeten tijdens het jaarcongres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten op 13 en 14 juni aanstaande of tijdens CorporatiePlein op 21 september 2017.

JV E foto

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten