HW Wonen en de puzzel van de woonruimteverdeling

5 juli 2021

Welke koers wil je varen met je woonruimteverdeelbeleid? Wat is je strategie voor bepaalde groepen woningzoekenden? Een visie op de woonruimteverdeling geeft richting aan het beleid en stuurt op te maken afspraken. Geen onbelangrijk document dus, maar een hele puzzel om uit te denken. HW Wonen, een corporatie in Oud-Beijerland, startte in 2020 met de ontwikkeling van haar nieuwe visie. Dit proces doorliep zij met ondersteuning van Enserve.

HW Wonen erkende het belang van een goed doordachte visie en wilde daarbij niet over één nacht ijs gaan. Om hen in het proces te ondersteunen zocht zij een externe – onafhankelijke – partij. Verschillende organisaties passeerden de revue. De keuze viel uiteindelijk op Enserve, want “Enserve gaf ons vanaf het begin het gevoel dat zij oprecht een partnerschap wilde aangaan.”

Visievorming

Voor een goed onderbouwde visie betrokken HW Wonen en Enserve verschillende stakeholders. Met een enquête haalde Enserve de mening van woningzoekenden op: wat vinden zij belangrijk bij hun zoektocht naar een woning? Gaat het om transparantie in het beleid, of gelijke kansen voor elke woningzoekende? Moeten mensen die een extra steuntje nodig hebben voorrang krijgen op reguliere woningzoekenden? Of is het belangrijk om zo veel mogelijk keuzevrijheid te hebben? Daarnaast sprak Enserve met stakeholders van HW Wonen, zoals de gemeente en zorgpartijen, als ook met medewerkers van HW Wonen zelf.

Enserve besprak de uitkomsten met de betrokkenen van HW Wonen. Daarbij onderzocht zij of HW Wonen zich herkende in de uitkomsten en die verder kon aanscherpen.

Voor HW Wonen was de aanpak van Enserve een pluspunt: “Zij luisterden naar onze wensen en adviseerden ons in de diverse (on)mogelijkheden rondom dit proces. Ook hielpen zij bij het betrekken van onze woningzoekenden en stakeholders voor het formuleren van de visie.”

Kritisch durven zijn

Om een goede visie op de woonruimteverdeling neer te leggen, moet je kritisch durven zijn. Ook daarin vond HW Wonen een meerwaarde in Enserve: “Zij faciliteerden een goede discussie waarin alle betrokken collega’s een waardevolle bijdrage hadden. De visie, en de daaruit voortvloeiende kernwaarden, stonden centraal in de keuze voor een voorkeursleverancier voor ons woonruimteverdeelsysteem. Enserve ontzorgde ons waar nodig en gewenst, terwijl zij steeds de inhoudelijke discussie stimuleerden om tot de best passende visie en keuze te komen.”

Op basis van de enquête en stakeholdergesprekken stelde Enserve een concept visie op voor de woonruimteverdeling van HW Wonen. Na akkoord hierop door het bestuur van de corporatie volgde de uitwerking. Onder begeleiding van Enserve kwam HW Wonen tot een afgewogen set van spelregels, die recht doet aan haar visie. Transparantie en keuzevrijheid staan hierin centraal.

Leveranciersselectie

De volgende stap in het proces betrof de selectie van een leverancier van een woonruimteverdeelsysteem. HW Wonen vroeg Enserve ook hierin te begeleiden. Samen met HW Wonen zette Enserve alle spelers in de woonruimteverdeelmarkt op een rij, waarna HW Wonen de keuze maakte voor drie partijen die zij wilde spreken. Deze partijen gaven een demonstratie van hun systeem en een toelichting op hoe zij de kernwaarden van de Oud-Beijerlandse corporatie in de praktijk zou brengen.

Op deze manier doorliepen Enserve en HW Wonen gezamenlijk een aantal selectieronden, waarin de onafhankelijkheid ten opzichte van de partijen werd gewaarborgd. HW Wonen toonde zich uitermate tevreden over de parate kennis van Enserve waarmee zij hen faciliteerde om de juiste vragen te stellen tijdens de demo’s. Het eindresultaat was een advies aan het bestuur over een geschikte partij om de onderhandeling voor een overeenkomst mee te starten.

Terugblik

Enserve kijkt terug op een mooi project. HW Wonen wilde graag de woningzoekenden betrekken bij hun visievorming en die werkwijze past bij Enserve. Arjan Rook, relatiemanager, zegt hierover: “Uiteindelijk doen we het voor de woningzoekenden. De wendbaarheid en effectiviteit die de projectgroep van HW Wonen toonde, droeg bij aan het succes van dit project. Zowel de spelregels als de keuze voor een leverancier werden gerealiseerd binnen het afgesproken tijdpad, terwijl de samenwerking – vanwege de corona maatregelen – volledig online verliep.”

Ook HW Wonen is meer dan tevreden over het verloop van het traject. Loes Wevers en Marcel Mulder, respectievelijk Klantstrateeg en wijkmanager bij HW Wonen, geven aan: “Enserve stelde ons steeds scherpe vragen en zwengelde de interne discussie aan. Daardoor ontwikkelden wij een visie die past bij HW Wonen en onze omgeving. Daarnaast zorgden zij met een beoordelingskader én het doornemen hiervan voor een onafhankelijke beoordeling door alle projectleden.”

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten