Het corona-effect op de woningverhuur

5 juni 2020

Wat zijn de gevolgen van corona op de woningmarkt? Sinds maart houdt Enserve de verhuurresultaten bij van de regio’s die zij ondersteunt met management informatie. Hiermee volgen wij de ontwikkelingen op de markt van sociale huurwoningen in deze bijzondere tijd.

De corona perikelen vingen aan in maart, toen de overheid een intelligente lockdown afkondigde en half Nederland opeens thuis een werkplek moest inrichten. Nadat iedereen zich had geïnstalleerd aan keukentafels, in garages of op zolder was het tijd om de werkprocessen te evalueren: wat te doen met al die activiteiten waarbij fysiek contact tot nu toe onvervangbaar had geleken.

De corporatiewereld bleek, evenals talrijke sectoren in Nederland, vindingrijk in haar aanpassingen. Zo werden groepsbezichtigingen van nieuwe huurders niet meer gedaan en een nieuwe huurder gaat pas kijken wanneer de woning leegstaat. Daardoor kon de woningverhuur doorgaan, al laten de cijfers zien dat het oude ‘normaal’ niet meer het huidige ‘normaal’ is.

De maand maart liet dan ook sterk afwijkende resultaten zien ten opzichte van de periode daarvoor als het ging om het aantal leegmeldingen en advertenties. In de maanden daarna zagen we kleine verschillen in de ontwikkelingen tussen de regio’s. Daar waar de ene regio nog weinig last leek te ondervinden van het corona-effect, was het in andere regio’s volop merkbaar. In de afgelopen maand valt een kentering op: op een enkele regio na melden corporaties weer meer woningen leeg en adverteren meer. Het is echter nog te vroeg om daarmee te concluderen dat het tij gekeerd is.

Het aantal verhuringen blijft onverminderd laag. Mogelijk trekt dit in juni aan nu er meer woningen zijn leeg gemeld. Van een afname aan de vraagkant is vooralsnog geen sprake. Het aantal reacties per advertentie bleef in maart, april en mei in vrijwel alle regio’s op peil.  In een aantal regio’s is er juist sprake van een toename in het aantal reacties per advertenties, omdat het totale aantal advertenties afnam.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten