Enserve verzorgt nieuw woningzoekendensysteem voor de regio Arnhem-Nijmegen

21 juli 2017

Komend jaar is het woningzoekendensysteem Entree vernieuwd. De samenwerkende corporaties in de regio Arnhem-Nijmegenhebben de uitvoering van de woonruimteverdeling uitbesteed aan Enserve. Enserve heeft de selectie van een leverancier van een nieuw systeem georganiseerd en gerealiseerd. De wensen en eisen van de corporaties zijn meegenomen in het uiteindelijke Programma van Eisen. Na het selectietraject bleek het woningzoekendensysteem easyMatch van Qvision het beste antwoord te geven op het Programma van Eisen.

In de regio Arnhem-Nijmegen werken 20 corporaties samen op het gebied van woonruimteverdeling van sociale huurwoningen. Samen bieden zij het portaal www.entree.nu . Hier kunnen woningzoekenden zich registreren en op zoek gaan naar een passende woning. Enserve ondersteunt deze samenwerking al ruim 15 jaar door de implementatie en exploitatie van deze woonruimteverdeling voor haar rekening te nemen.

Enserve verwacht dat zij, in samenwerking met Qvision, het beste in staat is om de Entree-corporaties de volgende stap te laten zetten. De nieuwe website zal woningzoekenden nog beter ondersteunen bij het vinden van een passende woning. Judith Fick, relatiemanager bij Enserve: “De nieuwe website gaat het totale woningaanbod voor de woningzoekende sorteren op relevantie. De woningen die het beste passen bij de wensen van de woningzoekende en waar de woningzoekende de meeste kans op heeft, die komen bovenaan te staan. Dit geeft de woningzoekende inzicht en hulp bij het vinden van de ideale woning. Ook voor de corporatiemedewerker zorgt het systeem voor een optimale ondersteuning van hun verhuurproces”.

 

Entree logo DGB

 

Op dit moment is Enserve, samen met een adviesgroep vanuit de Entree-corporaties, druk bezig met de ontwikkeling van deze nieuwe website. Deze zal op 2 januari 2018 het oude systeem vervangen. Een spannend moment, want van de ene op de andere dag moeten circa 350 corporatiemedewerkers werken met een compleet nieuw systeem. Ook de ruim 45.000 actieve woningzoekenden zullen in het nieuwe jaar moeten gaan wennen aan een andere website. Om dit proces soepel te laten verlopen, zet Enserve in de laatste weken van het jaar volop in op het trainen van corporatiemedewerkers. Uiteraard zal Enserve de woningzoekenden op tijd melden dat er een nieuwe website komt en hoe zij daarop kunnen inloggen.

Enserve ziet het ontwikkeltraject met vertrouwen tegemoet. Judith Fick: “Wij beschouwen het als een groot teken van vertrouwen dat de Entree-corporaties opnieuw een langjarige overeenkomst met Enserve hebben afgesloten halverwege 2017 om de exploitatie van de woonruimteverdeling met alle ondersteunende diensten uit te laten voeren door Enserve. Dit doen wij overigens niet alleen in de regio Arnhem-Nijmegen, maar ook in verschillende andere regio’s in het land bij in totaal 75 corporaties. Dit geeft ons de kennis en ervaring die nodig is om een omvangrijk traject als dit goed te doorlopen en succesvol op te leveren voor de corporaties en de woningzoekenden”.

 

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten