Enserve ondersteunt bij nieuwe huisvestingsverordening Arnhem-Nijmegen

3 december 2018

De samenwerkende corporaties en gemeenten in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen werken aan een nieuwe huisvestingsverordening. Dit is een langdurig traject waarin veel aspecten van de woonruimteverdeling moeten worden meegenomen. Wie kan daarbij beter ondersteuning bieden dan dé specialist op dit gebied: Enserve.

Enserve ondersteunt de corporaties en gemeenten met analyses en cijfers. Daarnaast houden wij een evaluatieonderzoek onder woningzoekenden en medewerkers van gemeenten en corporaties. Tijdens periodieke bijeenkomsten brengen wij onze advisering in. Tijdens het laatste overleg op 3 oktober jl. zijn onder andere de resultaten besproken van de evaluatie van de huisvestingsverordening uitgevoerd onder woningzoekenden, geholpen woningzoekenden en corporatie medewerkers. Ook is aan de 17 gemeenten in de woningmarktregio Arnhem Nijmegen gevraagd om een oordeel te geven over de verordening.

De conclusie is dat er een grote mate van tevredenheid is onder de verschillende partijen over de manier waarop woningen in deze regio worden verdeeld. Daarbij zijn woningzoekenden die via www.entree.nu een woning hebben verkregen wel positiever dan degenen die nog op zoek zijn naar een woning.

De corporaties en gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen maken al sinds 2001 gebruik van de expertise van Enserve.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten