Enserve maakt werk van de AVG

24 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en geeft aan hoe persoonsgegevens verwerkt mogen worden. De regels hiervoor zijn strenger dan voorheen. 

De AVG is Europese regelgeving betreffende privacy van persoonsgegevens. Om voorbereid te zijn op de AVG heeft Enserve enige tijd geleden een zogenaamde nulmeting laten uitvoeren door Audittrail. De adviezen die vervolgens door hen zijn gegeven, worden geïmplementeerd in onze organisatie. Zo zorgen wij ervoor dat wij veilig omgaan met de gegevens die klanten ons ter beschikking stellen. Net zoals Enserve werkt aan een transparante, begrijpelijke woningmarkt, werken wij ook aan een transparante, duidelijke verwerking van persoonlijke gegevens. Dit nemen wij heel serieus. Heeft u vragen over hoe wij hiermee omgaan? Neem dan gerust contact met ons op.

 

AVG wordmark

 

 

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten