Enserve biedt 1 centrale ingang voor álle urgentieaanvragen in de gemeente Amersfoort

1 februari 2020

De gemeente Amersfoort kent 13 uiteenlopende doelgroepen die voorgaan voor een woning.  13 verschillende voorrangscategorieën in een gemeente waar de druk op de woningmarkt hoog is. Waar een reguliere woningzoekende al snel 8 jaar moet wachten op een woning. Hoe geef je dit vorm? De gemeente Amersfoort zocht de oplossing bij de onafhankelijke Urgentiecommissie Woonruimteverdeling van Enserve. Vanaf nu biedt deze 1 centrale ingang voor het behandelen van álle urgentieaanvragen.

De urgentiecommissie van Enserve behandelt jaarlijks meer dan 1.100 aanvragen van woningzoekenden die met spoed een woning zoeken. Vaak zijn dit aanvragen op basis van sociale of medische problemen. Voor de gemeente Amersfoort komen daar nu diverse categorieën bij, zoals statushouders, aanvragers op basis van mantelzorg of financiële problemen en uitstromers uit zorg- en opvanginstellingen. Vooral het inregelen van een eenvoudig en eenduidig proces voor deze laatste doelgroep vroeg het nodige aan afstemming tussen de gemeente, Enserve en zorgpartijen.

De gemeente wilde af van alle verschillende regelingen, contactpersonen en uitzonderingsposities. Het werd namelijk niet alleen voor woningzoekenden een doolhof. Enserve ondersteunde de gemeente bij het opzetten van de diverse urgentieregelingen, zowel op beleid als in de procesvoering. Samen met de betrokken corporaties gaf zij verder vorm aan de benodigde functionaliteit in het automatiseringssysteem. Het traject mocht gerust een uitdaging genoemd worden vanwege de vele betrokken partijen. Een groot aantal zorgaanbieders, corporaties en gemeentelijke verwijzers speelden een rol. Complicerende factor was dat de nieuwe werkwijze opgezet werd terwijl tegelijkertijd de huisvestingsverordening werd aangepast. Daardoor werd pas laat in het traject bekend met welke regelgeving precies gewerkt moest worden.

De lijnen met de gemeente en overige betrokken partijen blijven ook in de toekomst kort. In een periodiek overleg monitort Enserve, samen met hen, de voortgang van de werkzaamheden. Dreigen er doelgroepen buiten de boot te vallen, dan wordt direct ingegrepen. Met het centraliseren van alle voorrangsregelingen voor urgent woningzoekenden in de gemeente Amersfoort geeft Enserve wederom inhoud aan waar zij voor staat: een transparante woningmarkt voor woningzoekenden.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten