‘Enserve Antwoordt’: Jan-Willem Allersma vindt passend toewijzen ‘een gedrocht’.

24 november 2017

Hoe kijkt Jan-Willem Allersma, directeur-bestuurder van Viverion, aan tegen passend toewijzen? Dit is het volgende deel in de serie ‘Enserve Antwoordt’.

Heeft passend toewijzen geleid tot aanpassing van het huurbeleid van Viverion?

“Wij kunnen passend toewijzen met behoud van onze huurprijzen. Van belang daarbij is te beseffen dat wij nu een huurpijs van 68% van maximaal redelijk hanteren. Vanaf 1 januari 2018 is dat 62% van maximaal redelijk.”

Is passend toewijzen aanleiding om het bouwprogramma of de opgave aan te passen of op te schorten?
“Dit speelt niet bij ons.”

Welk effect heeft passend toewijzen gehad op de cash­flow van jouw organisatie?
“Zoals je zult begrijpen, heeft passend toewijzen geen invloed op onze cashflow.”

Wat vind je van de keuze die sommige corporaties maken om de definitieve huurprijs aan de hoogte van hun inkomen aan te passen?
“Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Je bedrijft daardoor namelijk inkomenspolitiek, ook al is dat niet de bedoeling.”

Welk instrument en/of beleidsregel moet wat jou betreft toegevoegd worden aan passend toewijzen om de uitvoeringsproblemen die je nu ervaart op te lossen?

“Voor ons hoeft er geen aanpassing te komen. Wij kunnen er goed mee uit de voeten. De maatregel an sich vind ik een gedrocht. Het lijkt sterk op voorsorteren richting het overhevelen van de huurtoeslag naar de corporaties.”

viverion logo640

Enserve Antwoordt op de uitdagingen van Viverion

Geachte heer Allersma, beste Jan-Willem,

Wat mij opviel aan de manier waarop door Viverion passend wordt toegewezen, is dat alle woningzoekenden met een inkomen tot € 36.165 mogen reageren op woningen met een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens. Bij veel corporaties is dit aanbod uitsluitend of bij voorrang beschikbaar voor huishoudens met recht op huurtoeslag. Klopt het als ik concludeer dat er in het werkgebied sprake is van een redelijk ontspannen woningmarkt?

Op de vraag over aanpassing van het huurbeleid geef je aan dat Viverion een huurprijs van 68% maximaal redelijk vraagt. Daarom is het niet nodig de huurprijzen aan te passen. Vanaf 1 januari 2018 worden de prijzen verlaagd tot 62% van de maximaal redelijke huur. In de woningmarktregio Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen hebben corporaties voor ongeveer 1/3 van hun vrijkomende woningen besloten de huurprijs te verlagen. Uit de analyse die Enserve voor deze corporaties gemaakt heeft voorafgaand aan de invoering van passend toewijzen, bleek dat deze aanpassing voldoende zou moeten zijn om voldoende aanbod te hebben voor de huishoudens met recht op huurtoeslag. Uit de evaluatie bleek ook dat daarmee de slaagkansen van deze doelgroep op een vergelijkbaar niveau zijn gebleven ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het passend toewijzen. Ik vroeg mij af wat de effecten zijn op slaagkansen van de diverse groepen woningzoekenden in het werkgebied van Viverion?

Een andere vraag die bij mij opkomt is of Viverion dezelfde problemen ondervindt bij het passend toewijzen van zorgwoningen aan ouderen die een laag inkomen combineren met een behoorlijk eigen vermogen. Eerder in deze reeks gaven een aantal corporaties aan dat deze vaak wat duurdere woningen eigenlijk aan deze doelgroep verhuurd zouden moeten worden. Het lage inkomen maakt dit onmogelijk. Ook het percentage van 5% woningen die niet passend hoeven worden verhuurd, is volgens deze corporaties te laag om deze groep te kunnen huisvesten.

Ook Viverion is geen voorstander is van het twee-hurenbeleid. Als argument geef je aan dat je het een vorm van inkomenspolitiek vindt waar je tegen bent. Ik ben benieuwd hoe jullie staan ten opzichte van de andere argumenten in deze discussie. Voorstanders geven onder meer aan deze methode van passend toewijzen te hanteren om keuzevrijheid voor woningzoekenden te handhaven en segregatie tegen te gaan. Tegenstanders noemen vaak ook de onzekerheid over de huurinkomsten als argument om geen twee-hurenbeleid te voeren.

Met vriendelijke groet,

Henk van Dijk

Adviseur Woningmarkt bij Enserve, specialisten in woonruimtebemiddeling

 

In deze serie spraken wij met de volgende directeur-bestuurders over passend toewijzen:

Deze serie is ook te volgen op www.CorporatieNL.nl.

 

 

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten