Kiest woningzoekende voor koop in plaats van huur?

28 januari 2018

Op verzoek van Sandra van Zaal, directeur bestuurder bij Baston Wonen in Zevenaar, verzorgde Henk van Dijk, adviseur woningmarkt bij Enserve, afgelopen woensdag een presentatie over de ontwikkelingen op de woningmarkt voor de Raad van Commissarissen, directie en management. Belangrijk onderdeel was de analyse van de dreigende mismatch tussen vraag en aanbod.

In zijn presentatie vroeg Henk van Dijk aandacht voor de toenemende vraag van eenpersoonshuishoudens naar een sociale huurwoning. Omdat het daarbij per definitie gaat om een huishouden met één inkomen komt de betaalbaarheid voor de klant én de verhuurbaarheid voor de corporatie onder druk te staan. Dit geldt zeker voor corporaties die relatief veel duurdere eengezinswoningen hebben (het aanbod). Voor corporaties in krimpgebieden bestaat bovendien het risico van concurrentie uit de koopsector. Het is nu al zichtbaar dat in krimpgebieden ook de prijs van koopwoningen onder druk staat. In combinatie met de lage hypotheekrente betekent dit dat het voor steeds meer woningzoekenden aantrekkelijk wordt een woning te kopen in plaats van een duurdere corporatiewoning te huren. Kortom, uitdagende vraagstukken die over het voetlicht kwamen die niet alleen Baston Wonen stof tot nadenken geven!

 

                                                               Enserve logo RGB 2015                    220x147 logo baston

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten