Enserve adviseert regio Stedendriehoek bij passend toewijzen

7 november 2016

De invoering van passend toewijzen heeft corporatieland dit jaar flink beziggehouden. In de regio Stedendriehoek, het gebied Apeldoorn, Deventer, Zutphen, hebben corporaties gebruik gemaakt van de expertise van Enserve om hen te helpen bij het opzetten en evalueren van hun beleid voor passend toewijzen.

Aanleiding

Sinds 1 januari 2016 zijn alle corporaties begonnen met de invoering van passend toewijzen. De nieuwe woningwet bepaalt immers dat huishoudens met recht op huurtoeslag alleen nog voor de goedkoopste woningen in aanmerking mogen komen. Minister Blok hoopt daarmee de uitgaven voor huurtoeslag terug te dringen.

Corporaties waren vrij om te kiezen op welke manier ze deze wettelijke verplichting in wilden voeren. Daartoe bekeken zij of hun woningvoorraad naar prijsklasse overeen kwam met de samenstelling van hun woningzoekenden naar inkomen. Als dat het geval was, dan werden huishoudens met een laag inkomen uitgesloten voor de duurdere woningen. Huishoudens zonder recht op huurtoeslag werden echter niet uitgesloten voor het goedkopere segment.

Analyse

Voordat de regio Stedendriehoek haar keuzes maakte omtrent passend toewijzen, maakte zij met behulp van Enserve een analyse van de gevolgen die verschillende scenario’s van passend toewijzen zouden hebben voor de slaagkansen van diverse groepen op de woningmarkt. Ook de financiële consequenties ervan voor de corporaties werden in beeld gebracht. Met het management informatie systeem DOMIS van Enserve was het mogelijk betrouwbare voorspellingen te doen van de effecten van de verschillende scenario’s.

Uit de analyse bleek dat een grote groep woningzoekenden met lagere inkomens op basis van de Woningwet niet meer in aanmerking zou komen voor een omvangrijk deel van de woningvoorraad, namelijk de duurdere woningen. Dit zou betekenen dat hun kans op een woning dramatisch af zou nemen. Om de slaagkansen van deze lagere inkomensgroep toch in stand te houden, namen de corporaties twee maatregelen. Allereerst werden de woningen tot € 586,- (de 1e aftoppingsgrens) niet meer toegankelijk voor woningzoekenden zonder recht op huurtoeslag (de hogere inkomensgroepen). Ten tweede werd besloten om voor een deel van de woningen de huur te verlagen. Om dit te kunnen onderbouwen, berekende Enserve voor de corporaties hoeveel van de ruim 3.000 woningen die per jaar een nieuwe huurder krijgen in prijs verlaagd zouden moeten worden. De berekening kwam uit op ongeveer 1.000 woningen per jaar.

Evaluatie

Nu het einde van het jaar nadert, is de regio Stedendriehoek benieuwd of de maatregelen die zij heeft genomen het gewenste resultaat opleveren. Opnieuw benaderden zij Enserve om voor hen het passend toewijzen beleid te analyseren. Met behulp van de gegevens uit het management informatie systeem DOMIS zal Enserve de volgende vragen beantwoorden:

Wat is het effect van de toewijzingscriteria en het gewijzigde aanbod op de slaagkansen van de diverse doelgroepen?

  1. Wat zijn de feitelijke financiële effecten van de maatregelen voor de corporaties?
  2. Is er sprak van een aanzuigende werking uit de omliggende regio’s als gevolg van de maatregelen?
  3. Is er sprake van gewijzigd zoekgedrag van de woningzoekenden?

In de komende maanden zullen de resultaten van de analyse duidelijk worden. Uit een eerste berekening van Enserve blijkt dat er van januari tot en met augustus 2016 geen afname plaatsvond in de kans op een woning voor 1- en 2-persoonshuishoudens met recht op huurtoeslag. Daarmee is één van de belangrijkste doelstellingen bij de invoering van passend toewijzen door de corporaties in de Stedendriehoek gerealiseerd.

Benieuwd naar wat Enserve voor uw organisatie kan betekenen? Kijk op www.enserve.nl of neem contact op met Arjan Rook, relatiemanager, op telefoonnummer 0481 – 365636.

csm Schema PT Woonkeus def28012016 653760b87e

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten