Effect corona crisis neemt af op woningmarkt

13 juli 2020

De eerste maanden van de coronacrisis zorgden bij woningcorporaties voor meer leegstand en minder verhuringen. Is een kwart jaar later het tij gekeerd? CorporatieGids.nl ging opnieuw in gesprek met Adviseur Woningmarkt Jan van der Meulen van Enserve over de invloed van het coronavirus op de woningmarkt: “Het aantal leegmeldingen en advertenties lijkt te stabiliseren.”

In de maanden maart en april was er volgens cijfers van Enserve in bijna alle regio’s sprake van een afname van het aantal leegmeldingen, advertenties en verhuringen. “In de regio Eindhoven zagen we in maart het aantal verhuringen al afnemen,” blikt Jan terug. “In de andere zes regio’s waar wij actief zijn zagen we een maand later een daling. De eerste tekenen van herstel toonden zich in de meeste regio’s weer in de maand mei. Toen nam het aantal leegmeldingen en advertenties weer toe. Opvallend was dat de regio Alkmaar achterbleef, en het herstel hier pas in juni werd ingezet.”

Sterke initiële daling
“De initiële daling van het aantal leegmeldingen aan het begin van de coronacrisis was groot,” gaat Jan verder. “We kunnen de cijfers van de regio’s waarin we actief zijn vergelijken met die van een jaar geleden. Dan zie je dat het in sommige regio’s nog meeviel, zoals de regio Harderwijk waar het met maar 9 procent afnam. In andere gebieden was het echter enorm, zoals de regio Apeldoorn waar het aantal leegmeldingen met 39 procent afnam.”

Kentering
In de meeste regio’s lag het aantal leegmeldingen en advertenties in juni weer op – of zelfs boven – het niveau van 2019. “Een mogelijke verklaring hiervoor is een soort inhaaleffect. Mensen hebben hun verhuizing door de crisis uitgesteld, en dat geldt ook voor corporaties die soms gewacht hebben met het opnieuw verhuren van woningen. Maar ook een hoger sterftecijfer door het coronavirus kan hierin een rol spelen. Zo liet een corporatie weten dat zij de laatste tijd meer huuropzeggingen hadden door overlijden, en er dus ook meer woningen vrijkomen. De komende maanden moet blijken of er ook écht sprake is van een inhaaleffect, en de hoeveelheid verhuringen en opzeggingen weer stabiliseren naar een normaal niveau.”

Verhuringen lopen achter
Desondanks loopt het aantal verhuringen nog steeds achter op die van een jaar geleden. “Dat is ook wel logisch,” legt Jan uit. “Het duurt immers een aantal weken voordat een woning die is opgezegd weer is verhuurd. Ik ga er daarom vanuit dat het herstel van het aantal verhuringen doorzet en in juli waarschijnlijk terugkomt op het oude niveau.”

Veel vraag
Vergeleken met het eerste onderzoek aan het begin van de coronacrisis kijkt Enserve nu ook naar het gemiddelde aantal reacties op een advertentie. “We waren benieuwd of de crisis ook invloed zou hebben op de vraagkant,” legt Jan de toevoeging uit. “We zagen het aanbod van huurwoningen afnemen en wilden zien of de vraagkant hetzelfde beeld vertoonde. Dit was duidelijk niet het geval. Woningzoekenden bleven veelvuldig reageren op het woningaanbod. Omdat het aantal advertenties afnam, zag je in veel regio’s het aantal reacties per advertentie sterk toenemen. Nu het aantal advertenties weer toeneemt, neemt de gemiddelde interesse voor een woning wel iets af. Maar het aantal reacties blijft onveranderd hoog. Zo reageerden in de regio Arnhem-Nijmegen in juni gemiddeld 261 huishoudens op een advertentie, terwijl het gemiddelde in 2019 slechts 206 was.”

Verder stabiliseren
Vooruitkijkend naar de komende maanden verwacht Jan dat het aantal verhuringen verder zal toenemen. “Enserve voorziet de corporaties waar zij voor werkt maandelijks van nieuwe cijfers over de verhuur, zodat de effecten van de coronacrisis zichtbaar zijn aan de vraag- en aanbodzijde. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het aantal verhuringen de komende periode verder zal toenemen en de markt verder stabiliseert. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt en hoe het dan verder gaat, vertel ik graag over een aantal maanden in een volgende update.”

Bron: CorporatieMedia

 

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten