De puzzel van woonruimteverdeling: in gesprek met de huurders

16 november 2018

De puzzel van woonruimteverdeling werd afgelopen week besproken met huurders. Op 12 november jl. kwamen huurdersbelangen verenigingen in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen bijeen. Een werkgroep van gemeenten en corporaties organiseerde de avond. Deze werkgroep houdt zich bezig met de voorbereiding van de nieuwe huisvestingsverordening. De huidige verordening, die de woonruimteverdeling regelt, loopt namelijk eind 2019 af. Omdat veel partijen binnen de woningmarktregio het zoveel mogelijk met elkaar eens willen worden, betekent dit op tijd beginnen met overleg.

Enserve ondersteunt dit proces met enerzijds analyses van de woningmarkt en anderzijds door het houden van enquêtes onder woningzoekenden en corporatie medewerkers. Bijna 1.000 woningzoekenden hebben inmiddels een vragenlijst ingevuld. Hun reacties – samen met veel andere informatie – werden op deze avond voorgelegd aan de (bestuurders van) huurdersbelangen verenigingen. In totaal waren 15 vertegenwoordigers aanwezig.

Na een introductie door Wim van de Velde en Frans Mosterd van de gemeente Arnhem, leidde Henk van Dijk van Enserve de discussie. Het werd een levendige avond. De aanwezigen gaven blijk van veel zorgen over de positie van jongeren op de woningmarkt. Ook waren er vragen of diverse groepen urgenten (waaronder statushouders) niet te veel woningen toegewezen krijgen. Enserve kon beide onderwerpen onderbouwen met feiten, doordat zij beschikt over veel actuele informatie over de woningmarkt. Daarmee kon een discussie die aanleiding gaf tot emoties ook gevoerd worden op basis van feiten. Duidelijkheid over hoe de woonruimteverdeling werkt, wekt immers meer begrip voor de vraagstukken die spelen, zoals slaagkansen voor starters. En niet onbelangrijk, daarmee wordt ook direct duidelijk wat er niet mogelijk is met de verdeling van woonruimte.

Aan het einde van de avond trokken de aanwezigen de conclusie dat de schaarste aan woonruimte niet opgelost kan worden door de woningen anders te verdelen. Evenals de vele geënquêteerden, vonden ook de bestuurders van de huurdersbelangen verenigingen dat de principes van de huidige verordening behouden moeten worden. Daarnaast deelden zij de mening om uniforme regels voor alle gemeenten in de regio te handhaven.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten