Corporaties verliezen miljoenen door passend toewijzen

25 januari 2017

PERSBERICHT

Hoofddorp, 25 januari 2017

 

Corporaties verliezen miljoenen door passend toewijzen

Bijna tweederde van de woningcorporaties mist inkomsten als gevolg van de invoering van het passend toewijzen door Minister Blok. Bij elkaar zorgt het voor een inkomstenderving van rond de €125 miljoen voor de hele corporatiesector. Dit blijkt uit onderzoek van CorporatieNL en Enserve onder 464 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties.

Gemiste inkomsten

De bedoeling van het passend toewijzen is dat huishoudens een woning krijgen toegewezen die beter past bij hun inkomen. Het moet voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen en dat de rijksuitgaven aan huurtoeslag verder oplopen. Corporaties reageren in veel gevallen op deze maatregel door de huurverhoging matigen of huren zelfs te verlagen om toch voldoende woningen beschikbaar te houden voor een kwetsbare groep. In totaal 64% van de corporaties geeft aan dat het inkomsten mist als direct gevolg van het passend toewijzen. Het bedrag dat zij missen kan volgens eigen zeggen bij individuele corporaties oplopen tot wel €10 miljoen per jaar.

Praktijk: meer passend, minder inkomsten

Directeur Henk van Dijk van Enserve, toonaangevende dienstverlener in woonruimteverdeling, herkent de ontwikkeling. ‘Wij zien bij onze klanten de worsteling om de slaagkansen van woningzoekenden gelijk te houden, maar daarbij de huurderving niet te veel laten oplopen. Een analyse van het beleid van corporaties in de stedendriehoek Deventer-Apeldoorn-Zutphen laat bijvoorbeeld zien dat de verhuringen onder de eerste aftoppingsgrens zijn toegenomen met 26% terwijl de verhuringen tussen € 628,- en € 710,- zijn gedaald met 21%. Het ingezette beleid werpt dus haar vruchten af. Er wordt passender woningen toegewezen aan woningzoekenden, maar de huurinkomsten zijn navenant gedaald.’

Positief over betaalbaarheid

Ondanks de gevolgen van het passend toewijzen blijven de onderzochte corporaties positief over de betaalbaarheid van de sociale huurwoning. In totaal 80% verwacht dat de sociale huurwoning betaalbaar blijft. Bij 77% is het zorgen voor betaalbaar wonen ook de allerbelangrijkste uitdaging in de komende 5 jaar. Tegelijkertijd ziet 19% als belangrijkste verandering bij haar klant in de komende 5 jaar dat deze minder inkomen zal hebben en dat de armoede zal toenemen.

Onderzoek

In de periode november 2016 tot medio januari 2017 herhaalde CorporatieNL haar onderzoek uit 2014 onder alle corporaties. De resultaten worden op 15 februari besproken met Tweede Kamerleden, corporatiebestuurders, toezichthouders en adviseurs tijdens het middagseminar over de Nieuwe Woningwet in Toekomstig Perspectief. Zij spreken zich dan uit over de gevolgen van de wet en wat de belangrijkste spelers in en rond de sector te doen staat.

Enserve is specialist in woonruimteverdeling. Zij ondersteunt op alle aspecten zowel corporaties, gemeenten als woningzoekenden. Enserve werkt landelijk en is een onafhankelijke organisatie.

CorporatieNL is het meest inspirerende netwerk voor de corporatiesector. Zij stelt professionals in staat grootse maatschappelijke doelen te bereiken. Dit doet zij door ​voorop te lopen in kennisdeling en door professionals te verbinden. Haar diensten behoren tot de beste in elke sector waarin zij met plezier actief is.

 

 

 

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten