Corporaties Stedendriehoek en Enserve zetten in op partnerschap

10 maart 2021

Onder de naam Woonkeus Stedendriehoek werken negen corporaties in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Voorst en Zutphen met elkaar samen aan een efficiënte woonruimteverdeling. Om hen hierin te ondersteunen, zochten zij een samenwerkingspartner. Die vonden zij in Enserve.

Enserve ondersteunt de corporaties in de Stedendriehoek al sinds 2015. Met het oog op de aflopende overeenkomst aan het einde van dit jaar, vroegen de corporaties verschillende partijen om een voorstel te doen voor het vervolg van de dienstverlening.

Gezocht: totaaloplossing voor de woonruimteverdeling

Woonkeus Stedendriehoek zocht een totaaloplossing voor de woonruimteverdeling in haar regio. Het perspectief van de woningzoekenden stond daarbij hoog in het vaandel. Een speerpunt van de uitvraag was dan ook dat de woonruimteverdeling vlekkeloos werd voortgezet, ongeacht veranderingen in de uitvoering ervan op de achtergrond.

Voor de dienstverlening zochten de corporaties naar een integraal pakket, van het regelen van relatief kleine praktische zaken tot het concreet matchen van woningen aan woningzoekenden. Ook het softwarepakket was onderdeel van de uitvraag.

Gevonden: partner in samenwerking

Na een intensief voorbereidingstraject viel de keuze van de corporaties wederom op Enserve, waarbij zij hun voorkeur beargumenteerden met: “Enserve heeft laten zien dat zij een partnerschap kunnen vormen met Woonkeus Stedendriehoek, waarin er met onze doelstellingen wordt meegedacht, ontzorgd en proactief ondersteund en geadviseerd. Praktisch, laagdrempelig en persoonlijk zijn daarbij de kenmerken.”

Concreet betekent de voortgezette samenwerking dat Enserve alle praktische zaken regelt die bij de verdeling van sociale huurwoningen komen kijken. Dit houdt onder andere in de betaling van inschrijfgelden, het beantwoorden van vragen van woningzoekenden, het beheer van een goed toegankelijke website, aansturing van de ICT-inrichting en het aanleveren van data voor de managementinformatie. Op tactisch en strategisch niveau krijgen de corporaties ondersteuning in de vorm van analyses, duiding van gegevens en advies. Hiermee stellen wij de corporaties in staat om efficiënter te werken wat niet alleen prettig is voor henzelf, maar uiteindelijk vooral in het voordeel is van de woningzoekenden.

Om de corporaties volledig van dienst te kunnen zijn, zocht Enserve de samenwerking met een softwareleverancier. Na een selectieproces werd dit Zig. Met hun vernieuwde Aanbodplatform bieden zij software die het beste past bij de behoefte van Woonkeus Stedendriehoek. Enserve fungeert als intermediair tussen corporaties en ICT en zorgt voor een goede vertaling van de wensen en klachten van de klant naar digitalisering en softwareoplossingen.

Bewaken van samenhang

Met haar expertise in de woonruimteverdeling trekt Enserve schouder-aan-schouder op met de corporaties van Woonkeus Stedendriehoek om de implementatiefase vorm te geven. Regien Bolder, relatiemanager en projectleider vanuit Enserve, geeft aan: “We moeten in deze fase veel zaken uitdenken en regelen. Dat pakken wij samen op met de corporaties. Vanuit een projectgroep, waaraan alle betrokken partijen deelnemen, coördineren wij de werkzaamheden.”

Voor de komende maanden staan het aanpassen van het woonruimteverdeelsysteem en de website op de planning, evenals het overzetten van alle gegevens van woningzoekenden en woningen, de communicatie aan stakeholders en de instructie aan medewerkers van de corporaties. Regien: “Het bewaken van de samenhang hierin is heel belangrijk. Er komt veel op corporaties af. Er zijn veel grote en kleine onderwerpen waarover zij beslissingen moeten nemen. Wij helpen hen om alle stappen te overzien en de voortgang te bewaken.”

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem en de website van Woonkeus Stedendriehoek gaan live op 1 november.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten