Corona virus en onze dienstverlening

16 maart 2020

Uiteraard volgt Enserve de ontwikkelingen rondom het corona virus nauwlettend. De beperkende maatregelen vanuit de overheid hebben gevolgen voor iedereen. Wat betekenen deze voor onze dienstverlening?

Onze dienstverlening gaat door

Ons beleid is erop gericht om onze dagelijkse/wekelijkse dienstverlening aan woningzoekenden, corporaties en gemeenten zoveel mogelijk ongestoord doorgang te laten vinden. Dit betekent dat:

  • de Urgentiecommissie woonruimteverdeling blijft vergaderen. Corporaties en gemeenten kunnen gewoon urgentieaanvragen indienen en de commissie behandelt deze binnen de gebruikelijke termijn;
  • onze urgentiefunctionarissen, die voor opdrachtgevers urgentieaanvragen behandelen, blijven dit doen;
  • alle dienstverlening aan woningzoekenden gaat door. Denk hierbij aan het beantwoorden van vragen via de website, het afhandelen van betalingen van inschrijfgelden etc.;
  • wij blijven medewerkers van corporaties en gemeenten ondersteunen, zodat zij hun werkprocessen in woonruimteverdeling en urgentieverlening zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren;
  • wij staan in nauw contact met de leveranciers van ICT-oplossingen voor woonruimteverdeling om op de hoogte te zijn van de wijze waarop zij de continuïteit van hun dienstverlening borgen.

Hoe hebben wij contact met u

Als landelijk werkende organisatie zijn wij ons bewust van de risico’s die contacten onder elkaar en met klanten met zich meebrengen voor de verspreiding van het virus. Op kantoor werken wij dan ook met een aangepaste bezetting. Veel van onze medewerkers werken thuis.

Op dit moment vergaderen wij extern en intern alleen nog via video conference. Dit geldt ook voor de vergaderingen van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling. Het kan dus voorkomen dat wij u benaderen om een bijeenkomst of overleg om te zetten naar een video conference.

Ook voor trainingen geldt dat wij deze niet als fysieke bijeenkomst geven. Hiervoor zoeken wij in overleg een passend alternatief.

Onze urgentiefunctionarissen voeren hun gesprekken met woningzoekenden met een urgentieaanvraag telefonisch, met behulp van video bellen of per e-mail.

Vanwege de aangepaste bezetting op kantoor, kan het voorkomen dat wij wat minder snel de telefoon opnemen. Is uw vraag niet dringend? Stuur dan een e-mail.

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat wij onze dienstverlening kunnen blijven voortzetten. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat dit verandert als wij zelf geconfronteerd worden met uitval van medewerkers. Dan zullen wij voorrang geven aan bovengenoemde dienstverlening en een nadere prioritering aanbrengen in onze andere werkzaamheden. Als dit voor u consequenties heeft dan nemen wij contact met u op.

Uiteraard zijn wij voor vragen bereikbaar. Als er iets verandert in de situatie, zullen wij u hierover informeren.

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten