20 jaar Enserve!

28 juli 2021

Enserve bestaat 20 jaar! Dat betekent 20 jaar kennis en ervaring, 20 jaar samen met corporaties, gemeenten en andere organisaties gezamenlijk optrekken in de puzzel van de woonruimteverdeling. Een ingewikkelde puzzel, met veel stukjes die telkens weer op een andere manier in elkaar passen.

Iedereen wil goed en prettig wonen, maar dat wordt steeds moeilijker naarmate de druk op de woningmarkt toeneemt. Kenmerkend voor het puzzelen is dan ook dat u doorlopend wordt gevoed met nieuwe informatie waarmee nieuwe inzichten ontstaan. Want de wereld staat niet stil, dus de woningmarkt ook niet. De puzzel is dynamisch, beweegt mee met de ontwikkelingen en is om die reden nooit af.

Om de woningmarkt te begrijpen, blijft het belangrijk om zowel terug als vooruit te kijken: wat kunnen wij leren uit het verleden en waar werken we naartoe? Enserve biedt corporaties en gemeenten puzzelstukjes aan. Deze zijn soms losstaand van betekenis. Of zij vormen samen met andere stukjes een oplossing voor uw puzzel van de woonruimteverdeling. Dit jaar bieden wij u iets extra’s aan. Vanuit 20 jaar ervaring in de woonruimteverdeling leggen wij onze inzichten en kennis vast in het boek ‘De puzzel van de woonruimteverdeling’. Houd onze website en social media in de gaten om de ontwikkelingen te volgen!

_________________________________________________________________________________________

Uit het boek: De puzzel van de woonruimteverdeling

“De sector is er veel leuker op geworden de afgelopen 20 jaar. En het werk is harder nodig dan ooit tevoren.”
,,Het is een fantastische wereld om in te mogen werken, maar ik zie de toekomst voor de woningzoekenden somber in. “ Dat zegt Henk van Dijk, adviseur Woningmarkt bij Enserve: “Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste de gigantische prijsstijgingen op de koopwoningmarkt, waardoor meer mensen gedwongen worden om een woning te zoeken in de sociale huursector.”
De tweede oorzaak is de demografische ontwikkeling, legt Henk uit. ,,Ons land telt 3 miljoen eenpersoonshuishoudens. Over 30 jaar vormen alleenstaande vrouwen van rond de 85 jaar de grootste groep. Alleen dat al zijn er tienduizenden. Voor al die huishoudens moeten er passende woningen worden gecreëerd. En vergeet niet, een eenpersoonshuishouden heeft maar één inkomen, dus die woningen moeten wel betaalbaar blijven. Dat is een opgave die alleen de corporatiesector kan invullen.’’
Meer weten? Blijf ons volgen, zodat u geen stukje van de puzzel mist!

__________________________________________________________________________________________

 

Deel dit artikel


Wilt u alles weten op het gebied van woonruimteverdeling?
Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief.


Alle berichten